Argumenty przeciwników inwestycji

Ekolodzy twierdzą, że to przedsięwzięcie hydrologiczne doprowadzi do znaczących zmian w środowisku całego regionu.
Budowa zapór negatywnie oddziaływuje poprzez:

  • zmiany w transporcie materiału rzecznego (osady, fitoplankton)
  • likwidację mikrosiedlisk
  • zmniejszenie różnorodności organizmów
  • odwrócenie struktury dominacji gatunków
  • utrudnienie migracji
  • zanik kryjówek i miejsc do żerowania zwierząt
  • obniżoną zdolność samooczyszczania rzeki
  • eliminację ryb wędrownych – deficyt tlenowy w wodach rzeki

Środowisko 环境

Konieczność zatopienia znacznej powierzchni, niekiedy żyznych siedlisk lasu 28 tyś. ha i ponad 97 tyś. hektarów gruntów ornych, łąk 4.3 % zalanego terenu to urodzajny obszar płaski, 21.7 % pagórki, 74% góry

Duże zbiorniki wody sprzyjają rozwojowi drobnoustrojów chorobotwórczych

Wielkie powierzchnie zbiorników – zwiększone parowanie, a przepuszczalne dna zbiorników sprzyjają ucieczce wody

Poniżej zapory – rzeka wypłukuje materiał skalny powodując erozję zarówno brzegów jak i istniejących obwałowań, zmiana w ilości unoszonego rumowiska, zmiana reżimu hydrologicznego na charakterystyce bazowało dotąd tysiące ludzi.

Beztlenowy rozkład materiału organicznego na dnie jeziora może być toksyczny (przed zatopieniem trzeba usunąć jak najwięcej materii organicznej), emisja gazów cieplarnianych wskutek gnicia roślin

Ochrona przeciwpowodziowa 防洪

Rejon w obrębie zbiornika pełnił funkcje magazynu w razie powodzi – po wybudowaniu zbiornika ludzie dotąd bezpieczni a zaludniający ten teren w liczbie pół miliona będą musieli stawić czoła powiększonemu ryzyku powodzi.

Różne typy powodzi w rejonie Jangcy – nie przed wszystkimi typami powodzi ochroni zbiornik.

Elektrownia wodna 水电厂

Sztuczne jezioro będzie się bardzo szybko zamulało (bieg rzeki będzie wolniejszy), co z upływem lat ograniczy produkcję prądu przez hydroelektrownię.

Zamulanie zbiornika 水库淤积

Jangcy prowadzi wielkie ilości rumowiska ok. 500 mln ton rocznie, akumulacja rumowiska zmniejszenie pojemności użytkowej zbiornika, skraca okres jego eksploatacji obniża korzyści dla ochrony przeciwpowodziowej i żeglugi także prowadzone przez rzekę kamienie i głazy – ok 100 mln ton rocznie.
Zakłada się :
Spuszczanie osadu – rozwiązanie konstrukcyjnie i operacyjnie niezwykle kosztowne, trudne do wykonania ale i tak za 100 lat – 50% pojemność zbiornika wypełni osadem.

Sedymentacja 沉降

Chińscy eksperci twierdza, iż pojemność użyteczna i możliwości magazynujące zbiornika mogą być zachowane przez cały czas.
Przewidują spuszczanie 90-95% osadu.
Pominięto w ogóle w oszacowaniach osad o średnicy ziaren > 1mm. – niedoszacowanie
Spuszczanie tak dużej ilości osadów jako rozwiązanie konstrukcyjne i operacyjne jest uważane za niezwykle kosztowne i niepowodzenie np. w przypadku Zapory Sanmexia na Yellow River
W szacunkach sedymentacji osadu nie uwzględniono wpływu osuwania się ziemi, która może zmniejszyć jeszcze pojemność i utrudniać spuszczanie osadu.
Sedymentacja osadu zmniejszy znacznie zdolność magazynowania wody na potrzeby ochrony przed powodzą.
Drastycznie obniżenie ilości osadu w dolnym biegu na długości setek km: erodowanie przeciwpowodziowych wałów, podrywanie przepraw mostowych, zmiana reżimu hydrologicznego na którego charakterystyce bazowało dotąd miliony ludzi.

Zmiany klimatyczne 气候变化

Realizacja projektu spowoduje regionalne, kilkustopniowe ocieplenie klimatu w Japonii. Rzeka Jangcy w każdej sekundzie zasila Morze Żółte niemal czterdziestoma trylionami litrów wody. Zaburzenie tego procesu, czyli ingerencja w procesy cyrkulacji prądów morskich, spowoduje odczuwalne podniesienie temperatur w Japonii. Kiedy Chiny zatrzymają część przepływu Jangcy, powierzchniowe wody morskie staną się bardziej słone, cięższe i „utoną”, mieszając się z wodami głębszymi. Wówczas ogrzana woda z głębin będzie napływała w kierunku powierzchni i podnosiła temperaturę powietrza. Poważnie obniżony poziom Jangcy i zmniejszony przepływ umożliwią zachodzenie procesu konwekcji, czyli wymiany ciepła między prądami w Morzu Żółtym. Konwekcja taka zmienia zazwyczaj temperaturę danego regionu o kilka stopni Celsjusza. Naukowcy sądzą, że zjawisko ocieplania się atmosfery będzie najsilniejsze zimą. W miesiącach letnich możliwe jest ochłodzenie.

Zmiany hydrologii 水文变化

Zwolniony przepływ wody zmniejszy zdolność samooczyszczania się rzeki. Zmieni się również: szybkość nurtu, temperatura, stratyfikacja wód zbiornika (strefy niedoboru tlenu co prowadzi do zmiany warunków samooczyszczania się wody).
Wartko płynąca rzeka stanie się stojącym jeziorem o mulistym dnie.

Jakość wody 水质

Zalane zakłady przemysłowe, 130 elektrociepłowni, kopalnie, 90 terenów bagiennych , mokradeł i magazyny będą przez wiele lat źródłem zanieczyszczenia wód zbiornika. Woda w Jangcy od dawna już nie nadaje się do picia. W 1993 roku przemysł i kopalnie wyrzucały do rzeki l mld ton odpadów rocznie. Teraz może być ich tylko więcej. Kolebka Chin jest wyścielona toksycznymi związkami rtęci, kadmu i arszeniku, ołowiu, cyjanku. Do tej pory rzeka sama się oczyszczała. Wynosiła większość śmieci do oceanu, a resztę rozkładała.

Niebezpieczeństwo katastrofy 灾难

Zapora wznoszona jest na niepewnym gruncie, przy uskoku tektonicznym.
Ciężar nagromadzonej wody może spowodować wstrząsy tektoniczne i uszkodzić zaporę.
Katastrofa zapory grozi śmiercią milionów ludzi. Tymczasem zapora zaczęła pękać już w czasie budowy, od 1999 r. Od tego czasu pęknięć stale przybywa. Bezpieczeństwo setek tysięcy przesiedlonych jest zagrożone.

Nowe osiedla wybudowano na stokach gór, na gruntach geologicznie niestabilnych, które grożą obsunięciem.
Nie rozpatrywano również przez ryzyka uszkodzenia zapory i wpływ na tereny poniżej, potencjalnych zagrożeń związanych ze zwiększoną sedymentacją osadów w zbiorniku co obniża zdolność zapory do zatrzymywania wielkich wód w czasie powodzi, niebezpieczeństwa zamachu jak się kiedyś zdarzało na Huang He.

环境 huang2jing4 – środowisko
防洪 fang2hong2 – ochrona przeciw powodziowa
水电厂shui3dian4chang3 – elektrownia wodna
水库淤积 shu3ku4 yu1ji1 – zamulanie zbiornika
沉降 chen2jiang4 – sedymentacja
气候变化 qi4hou4 bian4hua4 – zmiany klimatyczne
水文变化 shui3wen2 bian4hua4 – zmiany hydrologii
水质 shui3zhi4 – jakość wody
洪水的危險 hong2shui3de wei1xian3 – Niebezpieczeństwo katastrofy

Leave a Reply

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.