Wizy do Chin

Składanie wniosku przez internet

UWAGA: 10 kwietnia 2019 wprowadzono możliwość składania wniosków o wizę do Chin przez Internet. Od 10 maja 2019 w Chińskim Centrum Wizowym w Warszawie przyjmowane będą jedynie takie wnioski. Obowiązująca do tej pory forma papierowa nie będzie już akceptowana.
Wniosek można wypełnić na stronie Chińskiego Centrum Obsługi Aplikacji Wizowych

W przypadku gdy której informacji nie jesteśmy w stanie obecnie podać, wypełniany wniosek możemy zapisać i powrócić do niego ich uzyskaniu. System zapisuje wnioski do 3 miesięcy od momentu ich utworzenia. Następnie po zatwierdzeniu wszystkich danych należy wydrukować wniosek, podpisać oraz umówić datę spotkania w Chińskim Centrum Wizowym w Warszawie. Do wyboru mamy około 10 dowolnych dat rozłożonych na przełomie 2 tygodni od momentu złożenia wniosku.

Niestety na chwilę obecną wprowadzono jedynie formę wypełnienia wniosku za pomocą formularza internetowego. Po uzupełnieniu wszystkich kroków należy osobiście stawić się w Chińskim Centrum Wizowym w Warszawie na umówionym wcześniej spotkaniu. Na szczęście istnieje opcja, aby po uzyskaniu wizy odebrać paszport drogą pocztową.

Czas oczekiwania na wizę

W normalnej sytuacji, o ile osoba ubiegająca się o wizę złoży komplet wymaganych dokumentów, na odbiór wizy należy czekać cztery dni robocze (liczą się dni, w które Wydział Konsularny jest otwarty).

W szczególnych przypadkach wiza może być wydana w trybie ekspresowym. Konieczne jest wówczas, aby wnioskodawca zaznaczył na wniosku, że ubiega się o skrócenie czasu oczekiwania na wizę, a przy odbiorze wniósł dodatkową opłatę.

Wydział Konsularny z reguły nie wydaje wiz w dniu złożenia dokumentów.

Podstawowe dokumenty konieczne do uzyskania wizy (niezależnie od typu wizy)

Zasadniczo wnioskodawca powinien osobiście się udać do Wydziału Konsularnego, aby tam złożyć komplet wymaganych dokumentów i zgodnie z prawdą odpowiedzieć na zadane mu pytania. Jeśli sam nie jest w stanie przybyć, to po wypełnieniu i podpisaniu wniosku wizowego może upoważnić inną osobę do złożenia dokumentów w Wydziale Konsularnym.

UWAGA: WYDZIAŁ KONSULARNY NIE PRZYJMUJE DOKUMENTÓW PRZESYŁANYCH POCZTĄ LUB KURIEREM.

Lista wymaganych dokumentów

 1. Paszport, paszport tymczasowy lub międzynarodowy dokument podróży. W dniu złożenia go w Wydziale Konsularnym ważność tego dokumentu musi wynosić jeszcze przynajmniej 6 miesięcy.
 2. Jedna fotografia czarno-biała lub kolorowa (jak do polskiego paszportu). Należy ją samodzielnie nakleić na wniosek wizowy.
 3. Wniosek wizowy. Należy go wypełnić czytelnie, wpisując prawdziwe i kompletne dane. W przeciwnym razie wniosek może zostać odrzucony a wnioskodawca sam poniesie wszystkie związane z tym konsekwencje. Wypełniając formularz, można się posługiwać jednym z trzech języków: polskim, angielskim lub chińskim.
 4. Bilet lotniczy w obie strony lub wydruk rezerwacji biletu.
 5. Potwierdzenie rezerwacji pokoi w hotelach.
 6. Kserokopia karty pobytu cudzoziemca w Polsce.

Ważność wiz i dopuszczalna ilość wjazdów

Wiza turystyczna
Zasadniczo ważność wizy turystycznej wynosi 3 miesiące, licząc od dnia złożenia dokumentów, jednak upoważnia maksymalnie do pobytu trwającego 30 dni. Dopuszczalna ilość wjazdów: 1 lub 2.

Pozostałe wizy
W wypadku pozostałych typów wiz określenie terminu ważności, ilości dni każdej wizyty oraz ilości wjazdów uzależnione jest od konkretnej sytuacji wnioskodawcy i zaproszenia, które mu przesłano.

UWAGA: W określonym w wizie terminie ważności można wjechać na terytorium Chin tylko tyle razy, ile podano na wizie. Podczas jednej wizyty można w Chinach legalnie przebywać tylko taką ilość dni, jaką podano w wizie. Każdorazowy okres pobytu liczy się od dnia wjazdu na terytorium Chin.

Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych typów wiz

Wiza turystyczna (L)
Cel podróży: zwiedzanie, wizyta u rodziny lub znajomych, załatwianie spraw prywatnych.

Należy złożyć komplet podstawowych dokumentów.

Wiza służbowa (F)
Cel podróży: służbowa wizyta na zaproszenie (w tym: kontakty handlowe, współpraca naukowo-techniczna, wymiana kulturalna); kursy, szkolenia i praktyki, nie trwające dłużej niż 6 miesięcy.

Oprócz podstawowych dokumentów, należy przedstawić aktualne zaproszenie z Chin (nie wymaga się oryginału dokumentu). Osoby ubiegające się o wizę wielokrotną muszą przedstawić oryginał zaproszenia wystawionego przez upoważnioną instytucję w Chinach.

Marynarze wyjeżdżający do portu w Chinach powinni dodatkowo przedstawić książeczkę marynarza oraz pismo od armatora.

Wiza studencka (X)
Cel podróży: pobieranie nauki w Chinach, uczestnictwo w kursach i praktykach trwających dłużej niż 6 miesięcy.

Oprócz podstawowych dokumentów, należy przedstawić: zawiadomienie o przyjęciu do szkoły w Chinach, wniosek wizowy dla cudzoziemców mających studiować w Chinach (formularz JW201 lub JW202) oraz formularz badań lekarskich.

UWAGA: Posiadacz wizy tego typu powinien w ciągu 30 dni od wjazdu do Chin dopełnić formalności pobytowych w Biurze Bezpieczeństwa Publicznego. W przeciwnym razie jego pobyt stanie się nielegalny.

Wiza pracownicza (Z)

Cel podróży: podjęcie pracy w Chinach na okres ponad 6 miesięcy.

Oprócz podstawowych dokumentów, należy przedstawić któryś z następujących dokumentów:

 • „Zezwolenie na podjęcie pracy przez cudzoziemca”, wystawione przez Ministerstwo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych ChRL;
 • „Potwierdzenie zatrudnienia zagranicznego eksperta”,
 • „Akceptacja zmian w stałym przedstawicielstwie zagranicznej firmy”,
 • „Wyciąg z rejestru stałych przedstawicielstw zagranicznych firm”,
 • „Legitymacja pracownika stałego przedstawicielstwa zagranicznej firmy”,
 • „Zaświadczenie o zatrudnieniu cudzoziemca w Chińskiej Republice Ludowej”,
 • „Zezwolenie na pobyt cudzoziemca w Chińskiej Republice Ludowej”, wystawione przez lokalne Biuro Bezpieczeństwa Publicznego w Chinach.

UWAGA: Posiadacz wizy tego typu powinien w ciągu 30 dni od wjazdu do Chin dopełnić formalności pobytowych w Biurze Bezpieczeństwa Publicznego. W przeciwnym razie jego pobyt stanie się nielegalny.

Wiza tranzytowa (G)

Cel podróży: tranzyt przez Chiny w drodze do innego kraju lub regionu.

Oprócz podstawowych dokumentów, należy przedstawić ważną wizę do kraju (regionu) docelowego oraz bilet zawierający odpowiednie odcinki podróży.

Wiza dla dzieci wpisanych do paszportu innej osoby.

Wnioskodawca podróżujący z dzieckiem, które jest wpisane do jego paszportu, powinien zaznaczyć ten fakt na swoim wniosku wizowym oraz załączyć fotografię dziecka (format paszportowy).

Wiza grupowa

Wizy grupowe dzieli się na dwa rodzaje: wizy grupowe turystyczne i wizy grupowe służbowe.

UWAGA: Do uzyskania wizy grupowej nie wymaga się przedstawienia indywidualnych wniosków wizowych uczestników wyjazdu.

Wiza grupowa turystyczna (L)

Cel podróży: zwiedzanie Chin.

Warunek: musi być przynajmniej 9 uczestników; wszyscy oni muszą razem przekraczać granice.

Wymagane dokumenty: Zaproszenie grupowe wystawione przez Krajowe Biuro Turystyki ChRL, Biuro Turystyki danej prowincji, regionu autonomicznego lub miasta wydzielonego, albo przez biuro podróży upoważnione przez chiński rząd; ponadto zawiadomienie z polskiego biura podróży oraz trzy egzemplarze „Listy uczestników turystycznego wyjazdu grupowego” (wydruk komputerowy z poprawnymi danymi każdej osoby: imię, nazwisko, data urodzenia, zawód, nr paszportu).

Wiza grupowa służbowa (F)

Cel podróży: udział w zawodach sportowych, wystawach, targach, uroczystościach lub składanie przyjacielskich wizyt w Chinach.

Warunek: musi być przynajmniej 9 uczestników; wszyscy oni muszą razem przekraczać granice.

Wymagane dokumenty: Zaproszenie grupowe wystawione przez instytucję upoważnioną przez chiński rząd; ponadto trzy egzemplarze „Listy uczestników służbowego wyjazdu grupowego” (wydruk komputerowy z poprawnymi danymi każdej osoby: imię, nazwisko, data urodzenia, zawód, nr paszportu).

Wyjazdy turystyczne do Tybetu

Każdy, kto chce zwiedzić Tybet, musi być uczestnikiem wycieczki do tego regionu, organizowanej przez polskie biuro podróży. Liczba uczestników każdej wycieczki musi wynosić przynajmniej pięć osób. Zainteresowani powinni spełnić wymagania dotyczące uzyskania turystycznej wizy grupowej. Najpierw jednak muszą otrzymać zgodę Biura Turystyki Tybetańskiego Regionu Autonomicznego ChRL.

Opłaty wizowe (Chiny kontynentalne)
Wizy indywidualne Wnioskodawca składa polski paszport Wnioskodawca składa paszport innego państwa (nie dotyczy USA) Wnioskodawca składa paszport USA
Wiza jednokrotna 220 zł 150 zł 350 zł
Wiza dwukrotna 220 zł 225 zł 350 zł
Wiza wielokrotna 220 zł zależnie od okoliczności 350 zł

Za wizę grupową każdy uczestnik płaci 180 zł.

W wypadku zastosowania trybu ekspresowego (odbiór wizy kolejnego dnia pracy Wydziału Konsularnego) pobiera się opłatę dodatkową w wysokości 50 zł.

Opłaty wnosi się gotówką w kasie Wydziału Konsularnego przy odbiorze paszportu.

Wizy do Hongkongu

Osoby posługujące się w podróży polskim paszportem nie podlegają obowiązkowi uzyskania wizy do Hongkongu, jeżeli podróżują przez Hongkong tranzytem lub składają tam zwykłą wizytę służbową albo będą uczestniczyć w zawodach sportowych, odwiedzać rodzinę, zwiedzać itp., a ich każdorazowy pobyt nie będzie trwać dłużej niż 90 dni.

O wizę do Hongkongu muszą się ubiegać osoby, które planują pobyt dłuższy niż 90 dni.

Wiza jest konieczna także dla osób wyjeżdżających do Hongkongu na studia, praktyki, do pracy, do organizacji ekspozycji lub występów artystycznych, nawet jeśli okres pobytu nie przekroczy 90 dni.

Osoby, których pobyt w Hongkongu ma przekroczyć 90 dni, powinny złożyć komplet wymaganych dokumentów w Wydziale Konsularnym Ambasady ChRL. Pozostałe osoby potrzebujące wizy do Hongkongu proszone są o bezpośredni kontakt z Departamentem Imigracyjnym Hongkongu:

HONG KONG IMMIGRATION DEPARTMENT
IMMIGRATION TOWER 7, GLOUCESTER ROAD WAN CHAI, HONG KONG
telefon: +852 28246111; faks: +852 28777711.
www.immd.gov.hk/ehtml/services.htm

źródło: http://www.chinaembassy.org.pl/pol/lsyw/

Leave a Reply

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.