Chiny i WTO

Światowa Organizacja Handlu została założona 1 stycznia 1995 roku i stanowi kontynuację Układu Ogólnego w Sprawie Taryf Celnych i Handlu (GATT). Jest jedyna globalną, międzynarodową organizacją, która zajmuje się zasadami handlu między państwami. Jej celami są: podniesienie standardu życia, zapewnienie pełnego zatrudnienia, promowanie wzrostu prawdziwego dochodu i efektywnej podaży, rozszerzać działalność handlową i usługową biorąc pod uwagę cel zrównoważonego rozwoju jak również potrzeby rozwijających się państw. Cel ten powinien być osiągnięty przez wzajemne i obustronnie korzystne porozumienia, które obniżą cło, zlikwidują inne bariery handlowe oraz wyeliminują wszystkie dyskryminacyjne zachowania w międzynarodowych stosunkach handlowych.

Utworzenie układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu

Pod koniec II Wojny Światowej ONZ zwołało konferencje, która odbyła się w Bretton Woods, New Hampshire. Doprowadziła ona do powstania dwu międzynarodowych organizacji: Międzynarodowego Funduszu Narodowego (IMF) i Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (IBRD) powszechnie znany jako Bank Światowy (World Bank). Obydwie instytucje zostały utworzone, aby nadzorować stabilność międzynarodowych interesów ponieważ wtedy uważano, że brak tych organizacji był jednym z czynników przyczyniających się do wybuchu II Wojny Światowej. Po Bretton Woods zadecydowano, że powinna być jeszcze trzecia instytucja, która odpowiedzialna byłaby za handlową stronę międzynarodowej gospodarczej współpracy. Utworzono Międzynarodową Organizację Handlu.

Podczas gdy negocjacje nad utworzeniem ITO postępowały, 23 kraje uznały dokument zawierający zasady handlu jak również 45 000 ulg cłowych. Był to Układu Ogólnego w Sprawie Taryf Celnych i Handlu (GATT). Dokument ten wszedł tymczasowo w życie 30 czerwca 1948 roku. Już wtedy różne strony zgodziły się i podpisały statut o ITO. Niestety ratyfikacja tego statutu nie miała miejsca z powodu silnej opozycji kongresu US co doprowadziło do niepowodzenia już na samego początku. Znaczyło to, że wtedy jedynym wielostronny porozumieniem zawierającym wszystkie zasady międzynarodowego handlu był GATT. Tak pozostało aż do utworzenia WTO w 1995 roku.

Utworzenie Światowej Organizacji Handlu.

Nawet jeżeli GATT odnosił sukcesy w promowaniu liberalizacji światowego handlu i obniżaniu ceł miał wiele braków np. nie obejmował usług, jego mechanizm rozstrzygania sporów wykazał kilka poważnych wad. To doprowadziło do przekonania, że coś powinno zostać zrobione. Tym czymś były negocjacje Uruguay Round odbywające się od 1986 do 1994 w Punta del Este w Urugwaju. Negocjacje te doprowadziły do powstania nowych zasad handlowych w usługach, prawach własności intelektualnej itp. Jednakże największym osiągnięciem Uruguay Round była umowa utworzenia WTO, która może zostać uznana za kamień milowy na polu międzynarodowego prawa handlowego.

Chińskie członkostwo w WTO

Chiny były jednym z 23 krajów, które podpisały GATT, ale po chińskiej rewolucji w 1949 rząd na Tajwanie ogłosił, że Chiny wycofają się z tego. W roku 1986 Chiny zgłosiły, że chcą ponownie przyłączyć się do GATT. Jednakże to nie zostało zaakceptowane i Chiny musiały zacząć od nowa. Dlatego w 1987 została założona Partia Pracy, które obowiązkiem było nadzorowanie negocjacji pomiędzy Chinami a innymi członkami WTO, a także upewnieniem się, że wszystkie aspekty chińskiej polityki handlowej zostaną rozważone. Następnie miał zostać sporządzony raport o chińskiej akcesji do WTO i kompletny Protokół Akcesyjny. 10 października 2001 dokumenty te zostały przyjęte przez Ministerial Conference tym samym pozwalając Chinom na wejście do WTO. Oficjalnie Chiny zostały członkiem WTO 11 grudnia 2001 roku po negocjacjach akcesyjnych trwających 15 lat i 5 miesięcy – najdłuższymi w historii. Ważnym jest, aby pamiętać, że Macao i Hong Kong będące częścią Chin są osobnymi członkami WTO. To samo się tyczy Tajwanu, który przyłączył się do WTO 1 stycznia 2002 pod nazwą Chinese Taipei.

1 comment to Chiny i WTO

Leave a Reply

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.