Język chiński w Szkole Podstawowej w Surochowie

Surochów, Podkarpacie – miejsce urodzenia Aleksandra Fredry. Pan dyrektor mgr Andrzej Matwij oraz grono pedagogiczne wraz z uczniami Szkoły Podstawowej im. Aleksandra Fredry wzięli udział w niezwykłych zajęciach, których celem było przełamanie bariery oraz zapoznanie najmłodszych i nauczycieli z metodami nauczania języka chińskiego. Zajęcia prowadził Paweł Podgórski.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.