Polityka Chin

Wprowadzenie przez Deng Xiaoping reformy i polityki otwarcia, jak również gospodarcze ożywienie, rozbudziło nadzieje na Zachodzie na demokratyzacje Chin. Po upadku Związku Radzieckiego wydawało się, że to tylko kwestia czasu zanim podobny los spotka Chińską Partię Komunistyczną (CCP).

Ale do dnia dzisiejszego ChRL nie tylko doświadczyła ogromnego wzrostu gospodarczego ale również rozpoczęła sprzyjające temu polityczne reformy bez osłabiania pozycji CCP.

W kilku krótkich artykułach eChiny.pl przedstawiają system polityczny Chin jak również polityczny rozwój w ChRL.

Komunistyczna Partia Chin
Chińska Armia
Konfucjanizm a Demokracja
Chiny a Rada UN
Polityka jednego dziecka

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.