Dźwięk „u” i „ü”

Kiedy „ü” ma w zapisie „kropki” a kiedy nie?

你们好!
Witam Was!

Jak już wspominałam wcześniej, w alfabecie chińskim jest 20 sylab w których można wypowiedzieć dźwięk „ü”, jednakże ich zapis się różni. Czasami „ü” zapisywane jest jak zwykłe „u” a czasami nie. Ale kiedy jak? Za chwilkę wszystko stanie się jasne.

Grupa wygłosu z „ü” ü yu ju qu xu
üe yue nüe lüe jue que xue
üan yuan juan quan xuan
ün yun jun qun xun

Poniżej przedstawiam zasady jakie należy stosować podczas zapisu dźwięku „ü” w pinyin.

I. Kiedy występuje zapis „ü”

Występuje on w
momencie, kiedy dźwięk „ü” poprzedzony jest spółgłoskami:

„n” oraz „l”,

Ponieważ w języku chińskim mamy zarówno dźwięki:

„nu”, „lu” oraz „nü”, „lü”.

Aby je odróżnić między sobą, gdy w wymowie występuje dźwięk „u”, zapis fonetyczny to:

„nu”, „lu”.

[audio:http://echiny.pl/wp-content/uploads/2011/10/1.mp3]

Natomiast, gdy występuje dźwięk „ü”, zapis fonetyczny to:

„nü” , „lü”.

[audio:http://echiny.pl/wp-content/uploads/2011/10/2.mp3]

Rozróżniamy obie wersje pinyin

II. Kiedy zamiast zapisu „ü” występuje „u”

1. Gdy dźwięk „ü” jest poprzedzony dźwiękami:

„j”,”q”,”x”,

to w zapisie pinyin nie stosujemy kropek, ponieważ w języku chińskim nie występują odpowiedniki:

* „ju” (dziu)

* „qu” (ciu)

* „xu” (siu)

[audio:http://echiny.pl/wp-content/uploads/2011/10/3.mp3]

Mimo iż zapis fonetyczny jest taki sam, czytamy je:

„ju”    (dziü)

„qu”     (ciü)

„xu”     (siü)

[audio:http://echiny.pl/wp-content/uploads/2011/10/4.mp3]

2. Gdy dźwięk „ü” występuje na początku sylaby.

Wtedy zapisywany jest jako „yu”. Mamy kilka wariantów, w których może on wystąpić:

„yu” (ü)

„yue” (üe)

„yuan” (üæn)

„yun” (ün)

[audio:http://echiny.pl/wp-content/uploads/2011/10/5.mp3]

Do przeczytania wkrótce!
再见!

Autor: Katarzyna Bańka

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.