Zakładanie przedstawicielstwa

Zanim przedstawicielstwo zagranicznej firmy będzie mogło zacząć działać odpowiednie władze będą musiały zatwierdzić prośbę o rejestracje, a rejestracja biura musi zostać ukończona.

Zezwolenie: Odpowiednie władze

Prośba o zezwolenie w zależności od typu zakładanej firmy musi być załatwiona przez odpowiednie władze.

Oto kilka przykładów:

 • Firma zajmująca się handlem i produkcją – Ministerstwo Handlu Zagranicznego i Współpracy Gospodarczej (Ministry of Foreign Trade and Economic Cooperation).
 • Firma zajmująca się finansami i ubezpieczeniami – Bank Chiński (People’s Bank of China)
 • Firma zajmująca się transportem morskim – Ministerstwo Komunikacji (Ministry of Communications),
 • Firma zajmująca się transportem powietrznym – Chińska Administracja Cywilnego Lotnictwa (China
 • Administration of Civil Aviation),

 • Firma zajmująca się usługami pocztowymy i telekomunikacyjnymi – Ministerstwo Informacji (Ministry of Information),
 • Firma zajmująca się obsługą ruchu turystycznego – Agencja Turystyczna Republiki Ludowej Chin (Tourist Bureau of the People’s Republic of China),
 • Firma zajmująca się reklama – Państwowa Administracja Przemysłu i Handlu (State Administration for Industry and Commerce)

Jeżeli firma zajmuję się czymś innym niż wymienione powyżej, podanie powinno być wypełnione i złożone organowi państwowemu odpowiadającemu za ten konkretny obszar działalności. Ważne jest aby pamiętać, że prośba nie może być złożona przez samą zagraniczną firmę. Firmą będzie musiała wybrać miejscowego sponsora, który przedłoży prośbę o rejestrację w imieniu zagranicznego inwestora.

Zezwolenie: niezbędne dokumenty

Przedkładają prośbę o zezwolenie na rejestracje przed odpowiednimi władzami wymagane są pewne dokumenty jak załączniki. W zależności od organu wydającego zezwolenia załączniki różnią się. Zazwyczaj jednak składają się z następujących dokumentów:

 • Podanie o założenie Przedstawicielstwa (RO). Jest to standardowe podanie wydawane przez organ wydający pozwolenia. Należy podać informacje o zagranicznej firmie chcącej założyć przedstawicielstwo a także i formacje samym RO.
 • List skierowanym do organu zawierający następujące informację:
  1. Opis działalności firmy w kraju macierzystym i jej działalność gospodarcza w Chinach.
  2. Nazwa, adres, cel, czas trwania a także możliwości działalności RO (ważną rzeczą jest aby możliwości działalności RO zostały wypełnione poprawnie ponieważ będą one widnieć w certyfikacie rejestracyjnym RO (Registration Certificate for the Representative Office), RO może zajmować się tylko działalnością ujętą i wyjaśniona w Registration Certificate).
  3. Imię i nazwisko szefa przedstawicielstwa
  4. Lista dokumentów będąca przedłożona:
   • Formularz zatrudnionych w RO. Ten dokument powinien zawierać podstawowe informacje o zatrudnionych jak ich dane personalne, narodowość, kontakt i pozycja w RO.
   • Dokument mianujący szefa RO. Ten dokument musi być wydrukowany na papierze firmowym i podpisany przez upoważnionego przedstawiciela firmy. Powinien jasno stwierdzać kto zostanie szefem RO.
   • Życiorysy (powinny być podpisane przez osoby o których w nich mowa), kopie paszportów, zdjęcia paszportowe wszystkich pracowników w tym szefa. RO.
   • Zdolność kredytowa. Ten dokument, wydrukowany na papierze firmowym, musi być wydany przez zagraniczny bank w rejonie którego znajduję się firma macierzysta i powinien być podpisany przez upoważnionych urzędników banku. Jest ważną rzeczą aby pokazać że ubiegający się ma pozytywna sytuacje finansową i kredytową. Dokument ten powinien zawierać następujące informacje:
    1. Nazwę zagranicznej firmy
    2. Zwyczajowy wkład bankowy o średniej wartości dziennego obrotu przez okres sześciu miesięcy.
    3. Krótkie przedstawienie zdolności kredytowej zagranicznej firmy.
 • Podpisana umowa najmu lub dokument mówiący o zamierzeniu wynajęcia powierzchni biurowej (Ważne jest aby pamiętać właściciel biura lub budynku musi posiadać specjalne zezwolenie na wynajem komercyjnego mienia obcokrajowcom. Zawsze upewnij się, że właściciel na pozwolenie. Potrzebujesz oficjalnego dokumentu od właściciela stwierdzającego, że właściciel posiada specjalne zezwolenie na wynajem komercyjnego mienia obcokrajowcom lub, że budynek w którym mieści się biuro jest zatwierdzony lokalne biuro bezpieczeństwa jako odpowiedni dla rejestracji RO, tak zwany budynek klasy A)
 • Oficjalne dokumenty firmy w macierzystym kraju wydane przez władze tego kraju tj: certyfikat przyłączenia lub licencja na wykonywanie działalności gospodarczej.

Jeżeli którykolwiek z wymienionych dokumentów jest w języku innym niż chińskim, tłumaczenie na chiński powinno być wykonane i dostarczone. W niektórych przypadkach rzeczą niezbędną może okazać się fakt, że wymienione dokument muszą zostać poświadczone notarialnie przez zagranicznego notariusza a następnie zalegalizowane przez konsulat Republiki Ludowej Chin w tym kraju.

Rejestracja

Kiedy dokumenty zostaną przedłożone odpowiednim władzą wydającym zgodę, władze zrewidują dokumenty i zadecydują czy wydadzą zgodę na założenie RO.

Zazwyczaj ta procedura zajmuje około 30 dni. Jeżeli zostanie wydana zgoda szef RO musi odebrać Certyfikat od organu wydającego i przebrnąć przez formalności rejestracji w ciągu 30 dni od uzyskania zgody. Formalności te zawierają wypełnianie formularze rejestracji i opłaty rejestracyjnej, która musi być dokonana w Administracji Państwowej zajmującej się Przemysłem i Handlem (State Administration for Industry and Commerce (SAIC)).

Jeżeli zostanie to wykonane, zagraniczna firma uzyska Certyfikat zarejestrowania RO. Jeżeli formalności nie zostaną dokończone w przeciągu 30 dni zgoda na rejestracje zostanie cofnięta. Po tym jak rejestracja została ukończona RO otrzyma licencję ważną zazwyczaj od 1 do 3 lat, po czym licencja będzie musiała być odnowiona.

Kiedy RO otrzyma licencję powinno zająć się rejestracją w bankach, w publicznym biurze bezpieczeństwa, urzędzie skarbowym itd. RO powinno także zatrudnić pracowników co powinno być wykonane przez konkretne uznane przez władze firmy zajmujące się usługami dla firm zagranicznych znane jako FESCO.

Leave a Reply

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.