Relacja z polsko-chińskiej konferencji „Jak zwiększyć skalę i efektywność polskiego eksportu produktów rolno-spożywczych do Chin?”

Polscy producenci rolni oraz przedsiębiorcy i eksporterzy związani z rodzimym rynkiem rolno-spożywczym odnotowują dynamiczny wzrost skali eksportu i wysokości obrotów w relacjach gospodarczych z Chińską Republiką Ludową. Potwierdzają to niezależni eksperci, przedstawiciele administracji rządowej i wielkich koncernów, którzy w poniedziałek, 13 kwietnia br., podczas długo wyczekiwanej polsko-chińskiej konferencji, dyskutowali nad potencjałem polskiego eksportu produktów rolno-spożywczych do Chin.

Konferencja, w której wzięło udział blisko 130 przedstawicieli polskiego sektora rolno-spożywczego, administracji rządowej Polski i Chin, eksporterów, a także polskich i chińskich mediów, miała za zadanie odpowiedzieć na pytanie: „Jak zwiększyć skalę i efektywność polskiego eksportu produktów rolno-spożywczych do Chin?”

Gości wydarzenia, zorganizowanego przez Polsko Chińską Radę Biznesu (PChRB) w Hotelu Intercontinental w Warszawie, przywitali kolejno Prezes Stowarzyszenia PChRB Dominika Kulczyk, Ambasador Chińskiej Republiki Ludowej w Polsce Xu Jian, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki oraz Prezes Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych Sławomir Majman. Wśród prelegentów, biorąc pod uwagę rangę i problematykę wydarzenia, nie mogło zabraknąć również ekspertów sektora administracyjnego i przedstawicieli przedsiębiorców, producentów i przetwórców rolno-spożywczych. Każdy z tematów spotkały się z zainteresowaniem, a w przerwach pomiędzy kolejnymi wystąpieniami prowadzono w poszczególnych miejscach sali pojedyncze dyskusje, jeszcze przed oficjalnymi przerwami.

Prezes Polsko Chińskiej Rady Biznesu pani Dominika Kulczyk podkreśliła wagę i aktualność pogłębiania współpracy i wzajemnego zrozumienia na rzecz zwiększenia eksportu polskich produktów rolno-spożywczych do Państwa Środka. Poinformowała zgromadzonych o kolejnym zaangażowaniu PChRB w działania na rzecz promocji polskiego eksportu w ramach członkostwa w EU-China Business Association, reprezentującej już w Brukseli 16 krajów.

Prezes PChRB zwróciła uwagę, iż Chińczycy zauważają rolę i znaczenie Polski w Unii Europejskiej. Polska to odległy, ale coraz bardziej atrakcyjny i wiarygodny partner handlowy. Pytanie czy i jak wykorzystamy tę szansę.

Minister Marek Sawicki wskazał, iż doskonałe surowce, w połączeniu z nowoczesnym przetwórstwem, przy wykorzystaniu starych, sprawdzonych receptur, równolegle z priorytetowym traktowaniem kwestii bezpieczeństwa żywności spowodowały

dynamiczny rozwój eksportu sektora rolno-spożywczego, który wzrósł ponad czterokrotnie w porównaniu do roku 2004. Wraz z rozwojem chińskiej gospodarki i bogaceniem się chińskiego społeczeństwa, będzie również wzrastał popyt na produkty specyficzne, regionalne, o wyjątkowych cechach i wysokiej wartości dodanej. Jednocześnie Minister Sawicki i Prezes Majman mocno podkreślili, że szczególnie na tak dużym i konkurencyjnym rynku, jakim są Chiny, polscy przedsiębiorcy, wszędzie gdzie jest to możliwe powinni działać grupowo, a nie indywidualnie.

Podczas kilku godzin konferencji poruszone i omówione zostały takie zagadnienia jak: perspektywy rozwoju chińskiej gospodarki i implikacje dokonujących się zmian dla rynku żywności, w tym aktualne trendy, taryfowe i pozataryfowe bariery, procedury wejścia z nowym produktem żywnościowym na rynek chiński, dystrybucja i logistyka produktów  w Chinach.

Wszyscy, obecni na konferencji eksperci zgodnie stwierdzili, że dla Polski i Chin jest to obecnie najlepszy okres współpracy, a efekty gospodarcze – już teraz bardzo obiecujące – z roku na rok są coraz bardziej wymierne i zachęcające (6-krotny wzrost eksportu towarów rolno-spożywczych z Polski do Chin na przestrzeni 2010-2014 przy samej wartości eksportu rolno-spożywczego na poziomie 166 mln Euro w 2014 r.). Jak podkreślił Zbigniew Niesiobędzki, Wiceprezes PChRB, nasz eksport produktów rolno-spożywczych  do Chin, mimo że systematycznie wzrasta, to ciągle stanowi  mniej niż 1% całości polskiego eksportu w zakresie tych produktów. Obroty te z pewnością nie wyczerpują ani możliwości polskiego przemysłu rolno-spożywczego ani potencjału rynku chińskiego. Ponadto Zbigniew Niesiobędzki zwrócił uwagę polskich przedsiębiorców, aby poszukując nabywców dla  swoich produktów  w Chinach, uwzględniali dokonujące się dynamicznie procesy urbanizacyjne, w tym rosnący potencjał rynku konsumpcyjnego Chin środkowych i zachodnich oraz miast Tier 2 i 3.

W trakcie Konferencji dyskutowano także o systemie dystrybucji  żywności oraz istniejących kanałach sprzedaży. Na wzrastającą w tym zakresie rolę rynku e-commerce wskazała m.in. Blanka Gołębiewska, Radca Rolny Ambasady RP w Pekinie.

Prelegenci, w tym przedstawiciele, nie tylko administracji, ale również przedsiębiorców podkreślali również wagę zrozumienia kultury Państwa Środka przy podejmowaniu współpracy gospodarczej. Z całą pewnością wskazówką dla polskich eksporterów jest zachowanie cierpliwości – i to zarówno na etapie poznawania kontrahentów, uzgadniania szczegółów, jak i finalizacji kontraktów. Szczególnie jest to istotne i nabiera tym większego znaczenia droga formalno-administracyjna w Chińskiej Republice Ludowej jest średnio trzy razy dłuższy niż w Polsce, ale w ostatecznym rozrachunku korzyści dla producentów rolno-pożywczych i eksporterów wciąż rosną, w tym potencjalne zyski.

Bez wątpienia jedną ze wskazanych szans na promowania rodzimych produktów w Chinach są liczne targi i konferencje organizowane przez polskie organizacje, instytucje i przedstawicielstwa rządowe jak m.in. przez: Agencję Rynku Rolnego i Ambasadę RP w ChRL. Dodatkową szansą dla polskiego eksportu są coraz bardziej różnorodne możliwości spedycyjno-transportowe – opłacalną drogą przewozu dla polskich eksporterów stała się kolej, która pod względem szybkości, jak i kosztów stała się konkretną i atrakcyjną alternatywą dla drogę lotniczej i morskiej.

Konferencję „Jak zwiększyć skalę i efektywność polskiego eksportu produktów rolno-spożywczych do Chin? zakończyła debata dotycząca aspektów finansowych eksportu, w której wzięli udział  w której brali udział reprezentanci odpowiednio Banku Gospodarstwa Krajowego, Kancelarii Paczuski & Taudul, Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych oraz Industrial and Commercial Bank of China (ICBC).

Organizatorem całego wydarzenia pod patronatem Ministra Gospodarki, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ambasady Chińskiej Republiki Ludowej w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Agencji Rynku Rolnego i przy wsparciu m.in. Banku Gospodarstwa Krajowego, Kancelarii Yingke była Polsko Chińska  Rada Biznesu, która widząc olbrzymie zainteresowanie i efekty w postaci szeregu nowych, polsko-chińskich kontaktów biznesowych, zapowiada kolejne podobne przedsięwzięcia.

Patronat medialny nad wydarzeniem sprawowały TVP Info, Agencja Informacyjna Xinhua, Chińskie Radio Międzynarodowe,  Renmin Ribao, think tank Poland, Go Global! oraz Poland Fruits, RynekChinski.pl i eChiny.pl

Leave a Reply

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.