Chiński styl komunikacji interpersonalnej

Historia Chin liczy 5 000 lat. Jest to najstarsza cywilizacja w dziejach ludzkości. Ten kraj od dawna fascynował i ciekawił świat. Jedna z najstarszych istniejących cywilizacji pozostawiła gigantyczne dziedzictwo kulturowe. Duma płynąca z dziedzictwa kulturowego Chin wciąż łączy mieszkańców tego ogromnego kraju. Odwiedzających Państwo Środka zachwyca, inspiruje po dzień dzisiejszy zarówno bogactwo zabytków architektury, niezwykłą kultura, jak i piękno i różnorodność krajobrazu. Chiński styl negocjowania dziwi, czasem irytuje, czasem przytłacza przybyszów z Zachodu [1].

Wiele wartości i wierzeń Chińczyków jest głęboko osadzonych w tradycji historii (Matocha, 1998, s. 164). Można powiedzieć, że konfucjanizm odegrał największą rolę w kształtowaniu sposobu myślenia, a co za tym idzie działania współczesnych Chińczyków. W konfucjanizmie tradycja ma tendencje do przeradzania się w sztywny rytuał. Podejście konfucjanizmu do tak rozumianej tradycji bywa niezwykle, a wręcz szokująco szczegółowe dla ludzi Zachodu. Podejście to obejmuje nie tylko podstawowe zasady etyczne, czy wiedzę socjotechniczną, określa również możliwie jak najbardziej precyzyjnie zachowanie w danej sytuacji włączając w to określone gesty, sposób ubioru, a nawet mimikę twarzy. zbiory norm zachowań stanowią w konfucjanizmie najbardziej istotną część wiedzy praktycznej. Wobec niej zwykła wiedza techniczna czy ekonomiczna ma znaczenie drugorzędne [2].

Za podstawę struktury idealnego państwa przez Konfucjusza uważana była tradycyjna chińska rodzina składająca się z głowy rodu i następnie hierarchicznie podporządkowanych mu potomków. Konfucjanizm zakłada, iż samospełnienie się może być osiągnięte w harmonicznym lecz hierarchicznym kontekście społecznym, poprze praktykowanie odpowiedniego zachowania, moralnego i kulturowego rozwoju [..] [3].

J. Kunstler wskazuje, iż stosunki rodzinne są podstawą Chińskiego społeczeństwa. Konfucjanizm rozpoznaje pięć rodzajów stosunków międzyludzkich będących podstawą utrzymania stabilności społecznej. A są nimi [4]:

  1. ojciec – syn,
  2. władca – poddany,
  3. mąż – żona,
  4. starszy – młodszy,
  5. przyjaciel – przyjaciel.

Trzy z nich dotyczą rodziny, zatem jej rola postrzegana jest jako znacząca dla Chińskiego społeczeństwa. Wartości kulturowe zawężają lub poszerzają możliwości percepcji danego wydarzenia, odrzucają pewne informacje uznane za nieważne.

W pierwszej kolejności należy rozważyć pragmatyczne aspekty komunikacji.

Bibliografia:
[1] M. Chmielecki, Chiński styl komunikacji interpersonalnej i jego wpływ na negocjacje, Przedsiębiorczość i zarządzanie, Tom VIII – Zeszyt 1-2007, Seria SWSPiZ, Łodź 2007, s. 294.
[2] Ibidem, s. 295.
[3] J. Kunstler, Dzieje kultury chińskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 264.
[4] Ibidem, s. 265.

1 comment to Chiński styl komunikacji interpersonalnej

Leave a Reply

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.