Strona dla osób chcących poznać język chiński

Kolejność pisania 笔顺

Należy mieć na uwadze to, że elementy każdego znaku są pisane według pewnych zasad zwanych kolejnością pociągnięć pędzla. Znaki powinny być nanoszone zawsze w tej samej zalecanej kolejności ponieważ sprawi to, że powtórzenia rozwiną pamięć mięśniową w palcach co wspomoże proces zapamiętywania. Poniżej przedstawiono zasady pisania chińskich znaków.

1. Od góry do dołu.


2. Od lewej do prawej.


3. Poziome kreski przed pionowymi.


4. Poziome kreski przed pociągnięciami w dół w lewo.


5. Pociągniecie w dół w lewo przed w dół w prawo.


6. W pierwszej kolejności otaczające pociągnięcia a na końcu zamykające.


7. Środkowe pociągniecie a następnie boczne.


8. Wewnętrzne, po nich boczne.


Przy pisaniu bardziej skomplikowanych znaków będziemy musieli wykorzystać kilka z powyższych zasad, które się wzajemnie uzupełniają.

Pocieszającym jest, że jeżeli tylko jesteśmy w stanie odwzorować znak w taki sposób żeby był odczytywany dla innych nie musimy znać i używać kolejności pociągnięć. Niemniej jednak jak już wspomniano, zasady te są bardzo pomoce w nauce chińskich znaków.

GD Star Rating
loading...
Kolejność pisania 笔顺, 4.4 out of 5 based on 14 ratings