Strona dla osób chcących poznać język chiński

Sporty letnie

奥林匹克的运动 Aò lín pǐ kè de yùn dòng – Dyscypliny Olimpijskie

水上运动 shuǐ shàng yùn dòng – sporty wodne
水球 shuǐ qiú – wodne polo
花样游泳 huā yáng yóu yǒng – pływanie synchroniczne
游泳 yóu yǒu – pływanie
跳水 tiào shuǐ – nurkowanie

射箭 shè jiǎn – Łucznictwo
田径运动 tián jīng yùn dòng – Atletyka
羽毛球 yǔ máo qiú – badminton
棒球 bàng qiú – baseball
篮球 lán qiú – koszykówka
沙滩排球 shā tān pái qiú – siatkówka plażowa
拳击 Quān jí – boks

皮划艇 pí huá tǐng – kajakarstwo
净水皮划艇 jìng shuǐ pí huá tǐng – klasyczne
激流会皮划艇 jī liú huí pí huá tǐng – górskie

自行车 zì xíng chē – kolarstwo
自行车个人计时赛 zì xíng chē gè rén jì shí sài – jazda na czas
山地车越野赛 shān dì chē yuè yě sài – górskie
自行车公路赛 zì xíng chē gōng lù sài – szosowe
自行车场地赛 zì xíng chē cháng dì sài – torowe

马术 mǎ shù – jeździectwo
击剑 jī jiàn – szermierka
足球 zú qiú – piłka nożna

体操 tǐ cāo – gimnastyka
自由体操 zì yóu tǐ cāo – gimnastyka sportowa
艺术体操 yì shù tǐ cāo – gimnastyka artystyczna

蹦床 bèng chuáng – trampolina
手球 shǒu qiú – piłka ręczna
曲棍球 Qū gùn qiú – hokej
柔道 róu dào – judo
马拉松 mǎ lā sōng – maraton
现代五项 xiàn dài wǔ xiàng – pięciobój nowoczesny
赛艇 sài tǐng – wioślarstwo
帆船帆板 fān chuán fān bǎn – żeglarstwo
射箭 shè jiàn – strzelectwo
垒球 lěi qiú – softball
乒乓球 pīng pāng qiú – ping pong
跆拳道 wǎng qiú – Taekwondo
网球 wang3qiu2 – tenis
铁人三项 tiě rén sān xiàng – triatlon
排球 pái qiū – siatkówka
举重 jǔ zhòng – podnoszenie ciężarów
摔跤 shuāi jiāo – zapasy

GD Star Rating
loading...