Strona dla osób chcących poznać język chiński

Rodzaje osobowości

性格Xìnggé – cechy charakteru
开朗Kāilǎng – wesoły
乐观Lèguān – optymista
背光Bèiguāng – pesymista
外向Wàixiàng – ekstrawertyk
内向Nèixiàng – introwertyk
果断Guǒduàn – zdecydowany
犹豫Yóuyù – niezdecydowany
温和Wēnhé – powściągliwy
暴躁Bàozào – gniewliwy, wybuchowy
马虎、粗心Mǎhǔ, cūxīn – ostrożny
细心Xìxīn – ostrożny
沉默Chénmò – cichy, małomówny
大胆Dàdǎn – śmiały, zuchwały
腼腆 ,害羞Miǎn tiǎn, hàixiū – nieśmiały
任性Rènxìng – krnąbrny, niesforny
软弱Ruǎnruò – slaby
大方Dàfāng – hojny, szczodry
小气Xiǎoqì – skąpy
谦虚Qiānxū – skromny
谨慎Jǐnshèn – rozważny, roztropny
自私Zìsī – samolubny, egoistyczny
傲慢Àomàn – arogancki
理智Lǐzhì – racjonalny
情绪化Qíngxù huà – sentymentalny
冷静Lěngjìng – spokojny
固执Gùzhí – uparty
幼稚Yòuzhì – naiwny
调皮 ,淘气Tiáopí, táoqì – nieznośny, niesforny
听话 ,乖Tīnghuà, guāi – posłuszny