Strona dla osób chcących poznać język chiński

Nazwy sklepów w języku chińskim

古董店 gǔ dǒng diàn antyki
书店 shū diàn księgarnia
肉店 ròu diàn mięsny
糕饼店 gāo bǐng diàn ciastkarnia
面包房 miàn bāo fáng piekarnia
儿童用品 ér tongyòng pǐn artykuły dla dzieci
点心店 diǎn xīn diàn cukiernia
百货商店 bǎi huò shāng diàn dom towarowy
化妆品 huà zhuāng pǐn kosmetyki, drogeria
电器 diàn qì elektryczny
食品店 shí pǐn diàn spożywczy
眼镜店 yǎn jìng diàn optyk
丝绸店 Sī chóu diàn sklep z jedwabiem
鞋店 Xié diàn obuwniczy
商业中心 Shāng yè zhōng xīn centrum handlowe
纪念品 Jìn niàn pǐn pamiątki
体育用品 tǐ yù yòng pǐn artykuły sportowe
文具店 wén jù diàn materiały biurowe
超級市場(超市) chāo jí shì chǎng supermarket
裁缝店 cái féng diàn krawiec
烟酒店 yān jiǔ diàn tytoń i alkohol
玩具店 wán jù diàn zabawki
药店 yào diàn apteka
珠宝店 zhū bǎo diàn jubiler
酒类专卖点 jiǔ lèi zhuān mài diǎn monopolowy
音像店 yīn xiàng diàn muzyczny
服装店 fú zhuāng diàn odzieżowy
男子服饰用品 nán zǐ fú shì yòng pǐn pasmanteria
水产品店 shuǐ chǎn pǐn diàn rybny
蔬菜店 shū cài diàn warzywniak
GD Star Rating
loading...
Nazwy sklepów w języku chińskim, 4.0 out of 5 based on 1 rating