Strona dla osób chcących poznać język chiński

Idiomy 成语

  1. 天经地义
    天经地义(tiān jīng dì yì)
    天 – niebo, Niebiosa; 经 – księga; 地 – ziemia; 义 – prawość;


Historyjka: Gdy w 520 roku p.n.e. zmarł król Jing z dynastii Zhōu (周), według tradycji tron po nim objął książę Jī Měng (姬猛) – najstarszy syn cesarza i cesarzowej. Jednak jeszcze przed śmiercią, cesarz wspomniał jednemu ze swoich ministrów, że chciałby aby tron po jego śmierci objął książę Jī Cháo (姬朝) – najstarszy syn cesarza i jednej z jego konkubin. Uważając, że tron należy się jemu, Jī Cháo zabił swojego brata i przejął władzę, rozpoczynając walki na królewskim dworze.

Wtedy książę Qing z państwa Jin wezwał wszystkich wasali państwa Zhou do Heirang, gdzie obradowali nad przyszłością państwa. W pewnym momencie jeden z nich zapytał: powiedzcie mi, czym jest obyczaj (礼; lǐ)? Odpowiedział mu urzędnik z państwa Zheng mówiąc: „W moim kraju, obyczaj to księga Nieba i prawość ziemi (天之经,地之义; tiān zhī jīng, dì zhī yì), czyli zasady zapisane w Niebiosach, których należy przestrzegać na ziemi. Obyczaj jest podstawą działania śmiertelników i nikomu nie wolno go zmieniać.

Wszyscy wasale przyznali mu rację i niedługo potem pod przywództwem państwa Jin zawiązali sojusz (黑壤之盟; hēi rǎng zhī méng – Sojusz z Heirang), zebrali swoje armie i ruszyli na pomoc księciu Jī Jìng (姬敬), młodszemu bratu księcia Jī Měnga i prawowitemu następcy tronu, kończąc wreszcie okres walk na królewskim dworze.

Stąd wzięło się powiedzenie 天经地义, dosłownie księga Nieba i prawość ziemi.
Wyjaśnienie: zwrot “天经地义” oznacza niezmienne prawdy, coś oczywistego, co należy przyjąć takie jakim jest i nie próbować zmieniać;
Przykładowe zdanie: 学好汉语,要天天努力,这是天经地义的事。
Xué hǎo hàn yǔ, yào tiān tiān nǔ lì, zhè shì tiān jīng dì yì de shì.

Żeby dobrze nauczyć się chińskiego, trzeba codziennie ciężko pracować, to oczywiste. 🙂

Źródło: #Chiny z Ania