Strona dla osób chcących poznać język chiński

Menu – lekcja 6

1. 葱爆肉Cōng bào ròu
2. 木须金针菇Mù xū jīnzhēngū
3. 木须肉Mù xū ròu
4. 回锅肉Huíguōròu
5. 虾酱鸡蛋Xiā jiàng jīdàn
6. 京酱肉Jīng jiàng ròu
7. 孜热里脊Zī rè lǐjí
8. 糖醋里脊Táng cù lǐjí
9. 咖喱鸡柳Gālí jī liǔ

回锅 – ponownie gotowac
虾酱- pasta z krewetek
京酱 – sos pekinski
孜热 – kminek
里脊- polędwica
糖醋 – cukier i ocet
咖喱 – curry
鸡柳- filety z kurczaka

GD Star Rating
loading...