Strona dla osób chcących poznać język chiński

排山倒海

Chińska wersja przeboju Faith Hill “There you’ll be” soundtrack z filmu Pearl Harbour

排山倒海
pái shān dào hǎi

1.

以为断了这份爱 就能笑着醒过来
Yǐ wéi duàn lezhè fèn ài jiù néng xiào zhexǐng guò lái

太不明白你在我心中 地位无可取代
Tài bù míng bainǐ zài wǒ xīn zhōng dì wèi wú kě qǔ dài

恐惧永远都会在 只能想着你的脸
Kǒng jù yǒng yuǎn dōu huì zài zhǐ néng xiǎng zhenǐ deliǎn

记取那灿烂
Jì qǔ nà càn làn

2.

汪洋之中谁来守护你寂寞的帆
Wāng yáng zhī zhōng shéi lǎi shǒu hù nǐ jì mò defān

晴空之下谁来垂怜你眼里无声呐喊
Qín kōng zhī xià shéi lái chuí lián nǐ yǎn lǐ wú shēng nà hǎn

爱情只剩一丝呼吸
ài qingzhǐ 2 shèng yī sī hū xī

排山倒海也为你而来
pái shān dào hǎi yě wèi nǐ ér lái

(桑田沧海也等你回来)
Sāng tián cāng hǎi yě děng nǐ huí lài

3.

不管结局怎么坏 我会勇敢撑下来
Bù guǎn jiē jú zě mehuài wǒ huì yǒng gǎn chēng xià lái

因为你曾给我那么多 在梦里也能取暖
Yīn wèi nǐ céng gěi wǒ nà meduō me zài mèng lǐ yě néng qǔ nuǎn

不准眼泪掉出来 喔 我想得太简单
Bù zhǔn yǎn lèi diào chū lái wō wǒ xiǎng detài jiǎn dān

就难免失败
Jiù nán miǎn shī bài

4.

汪洋之中谁来守护你寂寞的帆
晴空之下谁来催眠你眼里无限脑海
爱情只剩一丝呼吸
排山倒海也为你而来

5.

情愿接受命运的无情是叹~
遥想珍珠焕发全新的光彩
我会等着你我会等着你
啊啊

6.

汪洋之中谁来守护你寂寞的帆
晴空之下谁来催眠你眼里无限脑海
爱情只剩一丝呼吸
排山倒海也为你而来
桑田沧海也等你回来
等~著~你~~

  

Słownictwo

汪洋 Wāng yáng – rozległy, bezkresny

守护 Shǒu hù – chronić, ochraniać

寂寞 jì mò – samotny

fān – żagiel

晴空 Qín kōng – bezchmurne niebo

垂怜 chuí lián – zlitować się

呐喊 nà hǎn – głośno krzyczeć

Shèng – pozostawiać

Sī – jedwab

呼吸 hū xī – oddychać

桑田 Sāng tián – pole morwy

cāng – ciemno niebieski

céng – kiedyś, poprzednio

nuǎn – ciepło

diào – spadać, opadać

眼泪 Yǎn lèi – łzy

失败 shī bài – zawieść, być pokonanym

GD Star Rating
loading...