Strona dla osób chcących poznać język chiński

圣诞铃声/jingle bells

LINK

圣诞铃声
Shèng dàn líng shēng

雪花随风飘,花鹿在奔跑,
xuě huā suí fēng piāo , huā lù zài bēn pǎo

圣诞老公公,驾着美丽雪橇,
shèn dǎn lǎo gōng gōng , jià zheměi lì xuě qiāo

经过了原野,渡过了小桥,
Jīng guò leyuán yě , dù guò lexiǎo qiáo

跟着和平欢喜歌声,翩然的来到.
gēn zhehé píng huān xǐ gē shēng , piān rán dé lái dào

叮叮当,叮叮当,铃声多响亮;
Dīng dīng dāng , dīng dīng dāng , líng shēng duō xiǎng liàng

你看他不避风霜,面容多么慈祥.
Nǐ kàn tā bú bì fēng shuāng , miàn róng duō mecí xiáng

叮叮当,叮叮当,铃声多响亮;
Dīng dīng dāng , dīng dīng dāng , líng shēng duō xiǎng liàng

他给我们带来幸福,大家喜洋洋.
Tā gěi wǒ mendài lái xìng fú , dà jiā xí yáng yáng

红衣红帽人,两道白眉毛,
Hóng yī hóng mào rén , liǎng dào bái méi máo

白发白胡须,带来礼物一包,
bái fà bái hú xū , dài lái lǐ wù yī bāo

穿过了森林,越过了山腰;
Chuān guò lesēn lín , yuè guò shān yāo

跟着和平欢喜歌声,翩然的来到.
Gēn zhehé píng huān xǐ gē shēng , piān rán dé lái dào

叮叮当,叮叮当,铃声多响亮;
你看他呀不避风霜,面容多么慈祥.
叮叮当,叮叮当,铃声多响亮;
他给我们带来幸福,大家喜洋洋.

I zwrotka
圣诞 shèng dàn – Święta Bożego Narodzenia
líng – dzwonek
shēng – dźwięk
雪花 xuě huā – płatek śniegu
suí – podążać za
fēng – wiatr
piāo – unosić się, trzepotać
花鹿 huā lù – jeleń aksis
奔跑 bēn pǎo – biegać
圣诞老公公 shèn dàn lǎo gōng gōng – Święty Mikołaj
jià – ujeżdżać
美丽 měi lì – piękny
雪橇 xuě qiāo – sanie
原野 yuán yě – dzikość
jīng – przejeżdżać
dù – przekraczać
qiáo – most
翩然 piān rán – lekko
Refren
响亮 xiǎng liàng – głośny i wyraźny
bì – unikać
风霜 fēng shuāng – trudności
面容 miàn róng – twarz
慈祥 cí xiáng – dobry, życzliwy
dài – przynosić
幸福 xìng fú – szczęście
xǐ – szczęśliwy, zadowolony
yáng – obszerny
I zwrotka
hóng – czerwony
yī – ubranie
mào – czapka
dào – klasyfikator dla rzeczy w kształcie linii
bái – biały
眉毛 méi máo – brwi
fà – włosy
胡须 hú xū – broda
礼物 lǐ wù – prezent
bāo – torba
穿 chuān – mieć na sobie
森林 sēn lín – las
yuè – przeskakiwać
山腰 shān yāo – zbocze górskie
gēn – następować
和平 hé píng – pokój
欢喜 huān xǐ – uradowany, szczęśliwy
歌声 gē shēng – piosenka

GD Star Rating
loading...
圣诞铃声/jingle bells, 5.0 out of 5 based on 1 rating