Strona dla osób chcących poznać język chiński

Wyrażanie stopniowej zmiany

1.Wyrażanie stopniowej zmiany.

越来越 Yuè lái yuè – coraz bardziej

Z przymiotnikiem:
汽油越来越贵(了).
Qì yóu yuè lái yuè guì le.
Benzyna jest coraz droższa.

Z czasownikiem:
中国的菜,他越来越习惯(了).
Zhōng guó de cài , tā yuè lái yuè xí guàn (le).
Jeśli chodzi o chińskie jedzenie to powoli zaczynam się przyzwyczajać.

Z czasownikiem modalnym:
我越来越会说中文(了).
Wǒ yuè lái yuè huì shuī zhōng wén (le).
Coraz lepiej mówię po chińsku.

越来越 może być użyte w zdaniach przeczących.
现代的人越来越没有钱了.
Xiàn dài de rén yuè lái yuè méi yǒu qián le.
Obecnie ludzie maja coraz mniej pieniędzy.

2. Wyrażanie zmiany spowodowanej przez zmieniające się wydarzenia.

– czasownik – – przymiotnik/ czasownik/ czasownik modalny
Yuè – czasownik – yuè – przymiotnik/ czasownik/ czasownik modalny
Więcej – czasownik – więcej – przymiotnik/ czasownik/ czasownik modalny

我越吃汉堡越胖了.
Wǒ yuè chī hàn bǎo yuè pàng le.
Im więcej jem hamburgerów, tym staję się grubszy.

我越吃中菜越喜欢吃.
Wǒ yuè chī zhōng cài yuè xǐ huan chī.
Im więcej próbuję chińskiej kuchni, tym bardziej ją lubię.

我越学汉语越会说中国话.
Wǒ yuè xué hàn yǔ yuè huì shuō zhōng guó huà.
Im więcej uczę się chińskiego, tym lepiej mówię.