Strona dla osób chcących poznać język chiński

Czasowniki wyrażające zmianę

1. huàn – potrzebuje (potrzebuje obiektu)
2. chéng – zamienić na coś, zmienić sie w coś
3. 成名 chéng míng – stawać się sławnym
4. 成年 chéng nián – dorosnąć
5. gǎi – zmieniać
6. 改编 gǎi biān – adaptować, transformować
7. 改变 gǎi biàn – zmienić, przerobić
8. 改道 gǎi dào – zmienić drogę
9. 改掉 gǎi diào – porzucić
10. 改动 gǎi dòng – zmienić, modyfikować
11. 改革 gǎi gé – reformować
12. 改观 gǎi guān – zmienić wygląd
13. 改过 gǎi guò – poprawić swoje błędy
14. 改行 gǎi háng – zmienić zawód
15. 改换 gǎi huàn – zmienić, wymienić
16. 改嫁 gǎi jià – ponownie wyjść za mąż
17. 改口 gǎi kǒu – poprawić się
18. 改良 gǎi liáng – polepszyć
19. 改期 gǎi qī – zmienić datę
20. 改日 gǎi rì – inny dzień
21. 改善 gǎi shàn – polepszyć
22. 改写 gǎi xiě – przepisywać
23. 改选 gǎi xuǎn – ponownie wybrać
24. 改造 gǎi zào – transformować, reformować
25. 改正 gǎi zhèng – poprawić
26. 改组 gǎi zǔ – zreorganizować, przetasować

GD Star Rating
loading...