Strona dla osób chcących poznać język chiński

Wyrażanie życzeń

Na pewno każdy z nas kiedyś składał komuś życzenia, czy to urodzinowe, czy z okazji narodzin dziecka, bądź też gratulował komuś ukończenia szkoły. Zobaczcie jak wyrazić takie życzenia w języku chińskim.

Wyrażenia na specjalne okazje.

开市大吉.
Kāi shì dà jí
shì – rynek
jí – szczęście pomyślność
Powodzenie w biznesie.

开张大吉.
Kāi zhāng dà jí.
开张 Kāi zhāng – rozpocząć działalność
Powodzenia w prowadzeniu działalności.

开业大吉.
Kāi yè dà jí.
yè – handel
Powodzenia w nowym biznesie.

祝贺生意兴隆.
Zhù hè shēng yixīng lóng.
祝贺 Zhù hè – życzyc
生意 shēng yi – biznes, handel
xīng – prosperować
lóng – dobrze prosperujący
Życzę ci dobrze prosperującego biznesu.

祝贺财源茂盛
Zhù hè cái yuán mào shèng.
财源 cái yuán – środki pieniężne
茂盛 mào shèng – bujny
Życzę ci wielkich pieniędzy.

庆祝开业
Qìng zhù kāi yè.
Gratulacje z powodu otwarcia nowego biznesu.

祝贺开张大吉.
Zhù hè Kāi zhāng dà jí .
Życzę ci powodzenia w prowadzeniu działalności.

Ukończenie szkoły

祝贺你前途光明.
Zhù hè nǐ qián tú guāng míng
前途 qián tú – przyszłość
光明 guāng míng – lekki
Życzę ci lekkiej przyszłości.

祝你前途无量.
Zhù hè nǐ qián tú wú liàng
无量 wú liàng – bezkresny
Życzę ci bezkresnych perspektyw (przyszłości).

祝你鹏程万里.
Zhù nǐ péng chéng wàn lǐ.
鹏程万里 péng chéng wàn lǐ – miej świetlaną przyszłość.
Życzę ci świetlanej przyszłości.

庆祝毕业典礼
Qìng zhù bì yè diǎn lǐ
庆祝 Qìng zhù – świętować, gratulować
毕业 bì yè – ukończenie szkoły
典礼 diǎn yě – ceremonia
Gratulacje z powodu ukończenia szkoły.

Ślub

恭喜
Gōng xǐ.
Gratulacje.

天作之合
Tiān zuò zhī hé .
Hé – łączyć
Niebiańskie dopasowanie.

百年好合
Bǎi nián hǎo hé.
Sto lat szczęśliwego związku.

白头偕老
Bái tóu xié lǎo.
xié – w harmonii
Starzeć się w harmonii.

庆祝结婚纪念
Qìng zhù jié hūn jì niàn
结婚 jié hūn – małżeństwo
纪念 jì niàn – rocznica
Gratulacje z powodu rocznicy małżeństwa

庆祝新婚
Qìng zhù xīn hūn
Gratulacje z okazji zawarcia małżeństwa.

Urodziny

恭喜
Gōng xǐ.
Gratulacje.

祝你生日快乐.
Zhù nǐ shēng rì kuài le
Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin.

Urodziny dziecka

长命百岁
Cháng mìng bǎi suì.
Cháng – długo
mìng – życie
百岁 bǎi suì – sto lat
Długie życie sto lat.

Urodziny osoby powyżej 60 lat.

祝你寿比南山, 福如东海.
Zhù nǐ shòu bǐ nán shān , fú rú dōng hǎi.
寿 shòu – długowieczność
南山 nán shān – południowa góra
Fú – szczęście, majątek
rú – podobny
东海 dōng hǎi – wschodnie morze
Życzę ci długiego życia (jak południowa góra) i wielkiej fortuny (jak wschodnie morze).

Nowy Rok

新年快乐
Xīn nián kuài lè
Szczęśliwego Nowego Roku.

恭喜发财
Gōng xǐ fā cái
发财 fā cái – wzbogacać się
Gratulacje i wzbogać się.

新春大喜
Xīn chūn dà xǐ
chūn – wiosna
xǐ – szczęście
Dużo szczęścia na nowa wiosnę.

Święta Bożego Narodzenia

圣诞快乐
Shèng dàn kuài lè
Wesołych Świąt

Odpowiadanie na życzenia.

谢谢
xiè xiè
Dziękuję.

多谢
Duō xiè
Dziękuję bardzo.

谢谢你的好意.
xiè xiè nǐ dehǎo yì .
好意 hǎo yì – dobre intencje
Dziękuję ze dobre intencje.

多谢你的吉言
Duō xiè nǐ dejí yǎn
吉言 jí yán – sprzyjające słowa
Dziękuję za życzenia pomyślności.

GD Star Rating
loading...
Wyrażanie życzeń, 5.0 out of 5 based on 4 ratings