Strona dla osób chcących poznać język chiński

Wyrażanie przeprosin

Wyrażanie przeprosin, żalu, współczucia i złych wieści.

1. Przepraszanie za okazanie braku szacunku.

对不起.
Duì buqǐ.
Przepraszam.

对不起. 我的中文不好.
Duì buqǐ . Wǒ de Zhōngwén buhǎo.
Przepraszam mój chiński nie jest dobry.

Odpowiedzią na 对不起.

2. Przepraszanie za odmowę.

不好意思.

Bù hǎo yì si.

A. 今天网上我们去电影院吧.
Jīn tiān wǎn shàng wǒ men qù diàn yǐng yuán ba.
Idziemy wieczorem do kina.

B. 不好意思.不能,有事.
Bù hǎo yì sì .
Przepraszam. Nie mogę. Mam sprawę.

3. Przepraszanie za błędy i krzywdy.

抱歉. 抱歉, 我来晚了.
Bào qiàn . Bào qiàn , wǒ lái wǎn le.
Przepraszam. Przykro mi.
道歉. 道歉,我不能接受…
Dào qiàn . Dào qiàn wǒ bù néng jiē shòu …
Przepraszam.  Nie mogę przyjąć twoich…

 
Odpowiedziami na 抱歉  i道歉 są:

没事. 没关系. 不要紧.
Méi shì . Méi guān xi. Bù yào jǐn .
Nie ma sprawy. Nie ma problemu. Nie ma problemu.

4. Proszenie o wybaczenie.

情原谅我。

Qǐng yuán liàng wǒ .

Proszę wybacz mi.

5. Wyrażanie współczucia.

Potwierdzenie niefortunnej sytuacji, w jakiej ktoś się znalazł.

真可惜。

Zhēn kě xī .

Jaka szkoda.

Wyrażanie współczucia dla osoby chorej.

多保重身体。

Duō bǎo zhòng shēn tǐ .

Dbaj o swoje zdrowie.

希望你早日康复。

Xī wàng nǐ zǎo rì kāng fù .

Mam nadzieje, że wkrótce poczujesz się lepiej.

6. Przekazywanie złych wieści.

pà – bać się (wymaga podmiotu)

我怕你这次考得不好。

Wǒ pà nǐ zhè cì kǎo de bù hǎo .

Obawiam się, że tym razem nie zdałem egzaminu.

我怕明天会下雨

Wǒ pà míng tiān huì xià yǔ.

Obawiam się, że jutro będzie padać.

恐怕 kǒng pà – obawiać się

恐怕他们今天不会来了。

Kǒng pà tā mēn jīn tiān bù huì lái le.

Obawiam się, że jutro nie przyjadą.

恐怕明天会下雨。

Kǒng pà míng tiān huì xià yǔ .

Obawiam się, że jutro będzie padać.

GD Star Rating
loading...