Strona dla osób chcących poznać język chiński

Formy przedstawiania się

Oficjalna forma. Używany jest tu klasyfikator grzecznościowy dla ludzi wèi.
这位是马大为. 那位是琳娜.
Zhè wèi shì mǎ dà wèi . Nà wèi shì lín nà .
To jest Madawei. To jest Linna.

W języku potocznym te same zdania wyglądają następująco.

这是马大为. 那是琳娜.
Zhè shì mǎ dà wèi . Nà shì lín nà .
To jest Madawei. To jest Linna.

Najbardziej neutralną odpowiedzią jest pozdrowienie:
你好.
Nǐ hǎo
Witam/ Jak się masz?

Formami oficjalnymi są:
很高兴认识你.
Miło Cie poznać.

久仰.
Jiǔ wǎng.
Zawsze chciałem Cię poznać.

久闻大名.
Jiǔ wén dà míng .
Tyle o tobie słyszałem.

DIALOGI

Oczekuje się, że w podczas przedstawia oprócz imienia i nazwiska dołączyć informacje czym zajmuje się dana osoba.
A: 这是 … 她是学生. 她学生物.
这是我妈妈. 她是老师. 她教英语.

Zhè shì … . tā shì xué shēng . Tā xué rén wén .
Zhè shì wǒ mā ma. Tā shì lǎo shī .tā jiāo yīng yǔ .

To jest … . Ona jest studentką. Studiuje biologię.
To jest moja mają. Ona jest nauczycielką uczy angielskiego.
B: 你好.
Nǐ hǎo.
Witam. / Jak się masz?
C: 你好.
Nǐ hǎo.
Witam. / Jak się masz?

Bardziej oficjalna forma.
A: 我给你介绍介绍, 这位是… 老师. 这位是从波兰来的…先生.
Wǒ gěi nǐ jiè shào , zhè wèi shì … lǎo shī . Zhè wèi shì cóng bō lán lái de … xiān sheng.
Pozwól przedstawić mi, to jest nauczyciel … . To jest przybyły z polski Pan … .
B: 久仰, 久仰.
Jiǔ yǎng , Jiǔ yǎng .
Zawsze chciałem Cie poznać.

A: 这位是有名的教授, … , 这位是有名的科学家… .
Zhè wèi shì yǒu míng dejiào shòu , …, Zhè wèi shì yǒu míng dekē xué jiā .
To jest znany profesor , … , to jest słynny naukowiec … .
B: 久仰大名.
Jiǔ yǎng dà míng .
Słyszałem twoje imię i zawsze chciałem Cie poznać.
C: 彼此, 彼此.
Bǐ cǐ , bǐ cǐ .
Powtarzane dwa razy w celu wyrażenie obopólnego odczucia.

Poniżej te same dialogi bez wymowy i tłumaczenia.
A:这是… . 她是学生.她学人文.
这是我妈妈. 她是老师. 她教英语.

B:你好.
C:你好.

A: 我给你介绍介绍, 这位是… 老师. 这位是从波兰来的… 先生.
B: 久仰, 久仰.

A: 这位是有名的教授, … , 这位是有名的科学家… .
B: 久仰大名.
C: 彼此, 彼此.

GD Star Rating
loading...
Formy przedstawiania się, 5.0 out of 5 based on 3 ratings