Strona dla osób chcących poznać język chiński

Opisywanie ludzi w kategoriach wieku

1. Opisywanie ludzi w kategoriach wieku.

王老师(是)三十九岁.
Wáng lǎo shī (shì ) sān shí jiǔ suì.
Nauczyciel Wang ma 39 lat.

Jeżeli kontekst jest jasny można pominąć.
王老师(是)三十九.
Wáng lǎo shī (shì) sān shí jiǔ.

Czasownik w stwierdzeniach faktu zazwyczaj nie występuje.
我的姐姐弟弟十五岁.
Wǒ de jiě jiě shí wǔ suì.

W zdaniu negatywnym musi wystąpić.
我姐姐不是十八, 她只是十五岁.
Wǒ jiě jiě bú shì shí bā, tā zhǐ shì shí wǔ suì.
Moja siostra nie ma 18 lat, ma tylko 15.

Kiedy w zdaniu występuje przysłówek 已经 (yi3jing) , czasownik można pominąć.
我已经十五岁.
Tā yǐ jing shí wǔ suì.
Ona ma już 15 lat.

2. Pytanie o wiek.

Pytanie o wiek dorosłych.
你多大年纪?
Nǐ duō dà nián jì ?
Ile masz lat?
lub
你多大岁数?
Nǐ duō dà suì shu?
Ile masz lat?

Pytanie o wiek osoby młodej.
你多大?
Nǐ duō dà ?
Ile masz lat?

Oficjalna i bardzo grzeczny sposób pytania o wiek osoby starszej
您今年高寿?
Nín jīn nián gāo shòu.
Ile ma Pan/ Pani lat?

Pytanie o wiek dziecka
你几岁?
Nǐ jǐ suì?
Ile masz lat?

GD Star Rating
loading...