Strona dla osób chcących poznać język chiński

Zaimki 代词

Osoba/Liczba Pojedyncza Mnoga
Pierwsza

Wo3

ja

Tylko osoba mówiąca Osoba mówiąca i słuchacz

我们

Wo3men

my

咱们

Zan2men

my

Druga Forma zwykła Forma grzecznościowa

你们

Zan2men

my

ni3

ty

Nin2

Ty

Trzecia Rodzaj męski Rodzaj żeński Rodzaj nijaki Rodzaj męski Rodzaj żeński Rodzaj nijaki

ta1

on

ta1

ona

ta1

ono

他们

ta1men

oni

她们

ta1men

one

它们

ta1men

oni