Strona dla osób chcących poznać język chiński

Zbiór #8

占Zhàn – stanowić

他们公司年轻人占大多数。

Tāmen gōngsī niánqīng rén zhàn dà duōshù.

Młodzi stanowi większość w tej firmie.

万Wàn – dziesięć tysiecy
亿Yì – miliard
即使…也… – Jíshǐ… Yě. . . –

学外语必须多说多练。 即使说错了,也没关系。

Xué wàiyǔ bìxū duō shuō duō liàn. Jíshǐ shuō cuòle, yě méiguānxì.

Uczenie się jezyka obcega wymaga duzo ćwiczeń. Nawet jeśli popełnia się bledy nie ma to znaczenia

算Suàn

  • uważać za

北京的冬天不算冷。

Běijīng de dōngtiān bù suàn lěng.

Zimy w Pekinie nie są uważane za zimne.

  • liczyć, kalkulować

我们实际点出发的? 我想算一下时间。

Wǒmen shíjì diǎn chūfā de? Wǒ xiǎng suàn yīxià shíjiān.

O której wyszliśmy? Chce skalkulować czas。

  • Wlaczyc, zawierac

算上这根, 一共是四根香蕉.

Suàn shàng zhè gēn, yīgòng shì sì gēn xiāngjiāo.

Dołącz tego i w sumie będzie cztery banany.

总Zǒng

  • zawsze (również 总是Zǒng shì)

这里的夏天总这么热了。

Zhèlǐ de xiàtiān zǒng zhème rèle.

Lata tutaj zawsze są bardzo gorące.

  • w każdym razie, i tak

只要你认真,努力地学, 总能学会中文。

Zhǐyào nǐ rènzhēn, nǔlì dìxué, zǒng néng xuéhuì zhōngwén..

Jeśli tylko sumienie i ciężko będziesz się uczył na pewno pojmiesz chiński.

  • prawdopodobnie, w przybliżeniu

到现在,我们学习的汉语词总有一两千.

Dào xiànzài, wǒmen xuéxí de hànyǔ cí zǒng yǒuyī liǎng qiān.

Do dzisiaj poznaliśmy miedzy jeden a dwa tysiące chinskich słówek.

。。。也就是说。。。 . . . Yě jiùshì shuō. . . – innymi slowy

3+3+3=9也就是说3×3=9

3+3+3=9 Yě jiùshì shuō 3×3=9

3+3+3=9 innymi slowy3x3=9.

根据Gēnjù – zgodnie z

根据大家的意见, 我们对这个问题应该更改了方法。

Gēnjù dàjiā de yìjiàn, wǒmen duì zhège wèntí yīnggāi gēnggǎile fāngfǎ.

Z godnie z opinia każdego , powinniśmy zmienić metodę.

此外Cǐwài – ponadto

我曾经去过中国旅行, 此外没去过别的国家。

Wǒ céngjīng qùguò zhōngguó, cǐwài méi qùguò bié de guójiā.

Ostatnio byłem w Chinach, poza tym nie byłem w innych krajach.

因此Yīncǐ – dlatego

我的朋友会说英语,德育, 此外他还懂一点儿汉语。

Wǒ de péngyǒu huì shuō yīngyǔ, déyù, cǐwài tā hái dǒng yīdiǎn er hànyǔ.

Mój przyjaciel zna angielski, niemiecki, ponadto rozumie trochę chiński.

因为。。。而。。。Yīnwèi. . . Ér. . . –

飞机因为天气不好而暂时停车。

Fēijī yīn wéi tiānqì bù hǎo ér zhànshí tíngchē.

Z powodu zlej pogody odlot został opóźniony.

GD Star Rating
loading...