Strona dla osób chcących poznać język chiński

Zbiór #5

Lista:

  1. 并Bìng
  2. 看来Kàn lái – wydaje się …
  3. 说明Shuōmíng
  4. 不是。。。,而是。。。Bùshì. . . , Ér shì. . .
  5. 难道Nándào
  6. 再也不。。。Zài yě bù. . .
  7. 曾经Céngjīng
  8. 先。。。, 又。。。, 然后...
  9. 到底Dàodǐ – w końcu
  10. 凭Píng – bazować na

1. 并Bìng

– Łączy dwa czasowniki lub konstrukcje czasownikowe wskazując ze akcja dzieje się w tym samym czasie lub jedna po drugiej.

他参加了今年的HSK考试, 并取得了很好的成绩。
Tā cānjiāle jīnnián de HSK kǎoshì, bìng qǔdéle hěn hǎo de chéngjī.
Wziął udział w egzaminie HSK i osiągnął bardzo dobre wyniki.

Jako przysłówek 并jest używany aby podkreślić negatywny to i zazwyczaj po 并 następuje 不lub 没有。

这件事我并不知道。
Zhè jiàn shì wǒ bìng bù zhīdào.
Tego nie wiem.

2. 看来Kàn lái – wydaje się …

Używane do podawania swojego osadu lub opinii.

他今天特别高兴, 看来他通过了考试。
Tā jīntiān tèbié gāoxìng, kàn lái tā tōngguòle kǎoshì.
On jest szczególnie zadowolony, wydaje się, ze zdał egzamin.

3. 说明Shuōmíng

他工作才三个月就当上了经理, 说明他很有能力。
Tā gōngzuò cái sān gè yuè jiù dāng shàngle jīnglǐ, shuōmíng tā hěn yǒu nénglì.
Po 3 miesiącach pracy został menadżerem co udowadnia, ze ma potencjał.

4. 不是。。。,而是。。。Bùshì. . . , Ér shì. . .

Używane aby zanegować jedna stronę potwierdzając druga.

他在医院工作, 但不是医生,而是护士。
Tā zài yīyuàn gōngzuò, dàn bùshì yīshēng, ér shì hùshì.
On pracuje w szpitalu, nie jest lekarzem, jest pielęgniarka.

5. 难道Nándào

Przysłówek używany w pytaniach retorycznych aby

Używane przed podmiotem.
有的人乞讨是为了骗钱, 难道您不知道吗?
Yǒu de rén qǐtǎo shì wèile piàn qián, nándào nín bù zhīdào ma?

Używane po czasowniku.
你难道不知道这件事吗?
Nǐ nándào bù zhīdào zhè jiàn shì ma?

6. 再也不。。。Zài yě bù. .

.
Wyraża, ze akcja nie zostanie powtórzona lub kontynuowana.

回国以后, 我就再也没跟他联系过。
Huíguó yǐhòu, wǒ jiù zài yě méi gēn tā liánxìguò.
Po powrocie już nigdy się z nim nie skontaktowałem.

7. 曾经Céngjīng

Wskazuje na czynność, która nie istnieje już kiedy zdanie jest wypowiadane.

当年, 我曾经去过那家公司应聘。
Dāngnián, wǒ céngjīng qùguò nà jiā gōngsī yìngpìn
Tamtego roku byłem w tamtej filmie aplikować o prace.

8. 先。。。, 又。。。, 然后...
Xiān. . . , Yòu. . . , Ránhòu. . .

回家以后,他先吃了饭, 又停了一会儿音乐,然后才开始学习。 
Huí jiā yǐhòu, tā xiān chīle fàn, yòu tíngle yīhuǐ’er yīnyuè, ránhòu cái kāishǐ xuéxí.
Po powrocie do domu, najpierw zjadł, potem słuchał, następnie zaczął się uczyć.

9. 到底Dàodǐ – w końcu

都这么晚了。你的朋友到底来不来了。
Dōu zhème wǎnle. Nǐ de péngyǒu dàodǐ lái bu láile.
Tak późno. Twój przyjaciel końcu przyjdzie czy nie?

10. 凭Píng – bazować na

我凭着他给我写的地址, 找到了他的家。
Wǒ píngzhe tā gěi wǒ xiě dì dìzhǐ, zhǎodàole tā de jiā.
Aby ją odnaleź bazowałem na adresie, który mi podała.