Strona dla osób chcących poznać język chiński

Zbiór #3

 1. Przysłówek + 却què她喜欢,我却不太喜欢。
 2. przyimek+趁Chèn – wykorzystać
 3. czasownik + 住Zhù – zatrzymać,
 4. czasownik + 到
 5. 下去Xiàqù
 6. 下来xiàlái
 7. 尤其Yóuqí – w szczególności
 8. 果然Guǒrán – oznacza, że rzeczywistość jest taka jak przewidywano.
 9. Konstrukcja Wyrażenie czasownikowe + 的de + wyrażenie rzeczownikowe
 10. 起来
 11. 不管Bùguǎn – niezależnie od

1. Przysłówek + 却què她喜欢,我却不太喜欢。

Przysłówek oznaczający przejście. Może łączyć się ze słowami odnoszącymi się do przejścia 可是Kěshì, 但是Dànshì wzmacniając stopień przejścia.

她觉得这种水果很好吃, 我却不太喜欢。

Tā juéde zhè zhǒng shuǐguǒ hěn hào chī, wǒ què bù tài xǐhuan.

Ona uważa, ze ten owoc jest bardzo dobry a mi nie mi smakuje.

 

2. przyimek+趁Chèn – wykorzystać

 

饭刚做好, 赶快趁热吃吧。

Fàn gāng zuò hǎo, gǎnkuài chèn rè chī ba.

Posiłek jest gotowy. Zjedz póki gorący.

 

 

3.czasownik + 住Zhù – zatrzymać,

Używany po czasownikach jako dopełnienie wskazując na zatrzymanie, zastój.

 

他被画家的那幅画儿吸引了, 站在那儿欣赏了半天。

Tā bèi huàjiā dì nà fú huà er xīyǐn zhùle. Zhàn zài nà’er xīnshǎngle bàntiān.

Tamten obraz przyciągnął jego uwage, stal tam przez pol dnia.

Jeżeli miedzy czasownik a 住 wstawimy 得lub 不 wtedy 住 staje się dopełnieniem prawdopodobieństwa.

这个汉字i词语怎么写? 我总是记不住了.

Zhège hànzì i cíyǔ zěnme xiě? Wǒ zǒng shì jì bù zhùle.

Jak  się pisze ten znak? Nigdy nie mogę zapamiętać.

 

4. czasownik + 到

Czasownik到Konstrukcja czasownik + 到 może być użyta do wyrażenia następujących znaczeń:

Jeżeli miedzy czasownik a 住 wstawimy 得lub 不 wtedy 住 staje się dopełnieniem prawdopodobieństwa.

 

Akcja osiągnęła zamierzony cel.

刚才我们俩在聊天儿, 没听到你说的话。

Gāngcái wǒmen liǎ zài liáotiān er, méi tīng dào nǐ shuō dehuà.

Właśnie rozmawialiśmy i nie usłyszeliśmy co powiedziałeś.

 

Akcja lub osoba dociera do wyznaczonego miejsca.

他毕业以后又回到上海去工作了。

Tā bìyè yǐhòu yòu huí dào shànghǎi qù gōngzuòle.

Po skonczeniu studiow wrócił do Szanghaju do pracy.

 

5. 下去Xiàqù

Konstrukcja wyraża czynność lub stan, który rozpoczął się i będzie trwał.

汉语难学但 我要学下去。

Hànyǔ nán xué dàn wǒ yào xué xiàqù.

 

这本小说没意思, 我不想看下去了。

Zhè běn xiǎoshuō méiyìsi, wǒ bùxiǎng kàn xiàqùle.

Ta powieść jest nudna, nie chce jej dalej czytać.

 

6. 下来xiàlái

Konstrukcja wyraża czynność lub stan, który rozpoczął się w przeszłości i trwa do chwili obecnej.

这是古代流传下来的一个故事。

Zhè shì gǔdài liúchuán xiàlái de yīgè gùshì.

Jest to historia przekazywana z pokolenia na pokolenie.

 

7. 尤其Yóuqí – w szczególności

我喜欢运动, 尤其喜欢打篮球。

Wǒ xǐhuan yùndòng, yóuqí xǐhuan dǎ lánqiú.

Lubię sport a w szczególności grac w kosza.

 

8. 果然Guǒrán – oznacza, że rzeczywistość jest taka jak przewidywano.

 

明天的天气预报说今天有雨, 今天果然下雨了。

Míngtiān de tiānqì yùbào shuō jīntiān yǒu yǔ, jīntiān guǒrán xià yǔle.

Wczorajsza prognoza pogody zapowiadała dzisiaj deszcz, dzisiaj naprawdę pada deszcze.

 

 

9. Konstrukcja Wyrażenie czasownikowe + 的de + wyrażenie rzeczownikowe

走过来的那个人是我的邻居。

Zǒu guòlái dì nàgè rén shì wǒ de línjū.

Ten przechodzień to mój sąsiad.

 

发给你的电子邮件你受到了吗?

Fā gěi nǐ de diànzǐ yóujiàn nǐ shòudàole ma?

Czy otrzymałeś email który do Ciebie wysłałem?

 

10.  起来

1.Czynność która rozpoczyna się i będzie trwać.

 

他的一句话让房子里的都笑了起来。

Tā de yījù huà ràng fángzi lǐ de dōu xiàole qǐlái.

Wszyscy zaczęli śmiać się z tego co powiedział.

看见女朋友来了, 他高兴得跳了起来。

Kànjiàn nǚ péngyǒu láile, tā gāoxìng de tiàole qǐlái.

Kiedy zobaczył swoja dziewczynę, ucieszył się.

 

2. 起来 qǐlái jest używane po czasownikach aby wyrazić przypuszczenie.

这件事听起来容易, 做起来难。

Zhè jiàn shì tīng qǐlái róngyì, zuò qǐlái nán.

 

3. 起来 qǐlái jest często używane po czasowniku 看 aby wyrazić oszacowanie.

天阴了,看起来要下雨了。

Tiān yīnle, kàn qǐlái yào xià le.

Zachmurzyło się, wydaje się ze będzie padać.

 

4. 想起来Xiǎng qǐlái – Przypominać sobie

Przypominać sobie rzecz lub osobę.

 

对不起, 我还没想起来他的电话号码。

Duìbùqǐ, wǒ hái méi xiǎng qǐlái tā de diànhuà hàomǎ.

Przepraszam ale jeszcze nie przypomniałem sobie jego numeru telefonu.

 

11. 不管Bùguǎn – niezależnie od

我觉得不管做什么事情都要认真。

Wǒ jué dé bùguǎn zuò shénme shìqíng dōu yào rènzhēn.

Uważam, ze niezależnie od tego co się robi należy robić to dobrze.

 

不管刮风还是下雨, 他都坚持锻炼身体。

Bùguǎn guā fēng háishì xià yǔ, tā dōu jiānchí duànliàn shēntǐ.

Niezależnie od tego czy wiał wiatr czy padał deszcze, on wytrwale ćwiczył.