Strona dla osób chcących poznać język chiński

Zbiór #2

。。。既不是。。。,也不是。。。
一点儿。。。 (也/都)不/没。。。
并不/没。。。
既 。。。 , 又。。。
不妨
竟然
于是
一. 。。。。 (也/都) 不/没。。。。。
一般
之所以。。。(是因为。。。)

1. …既不是…,也不是…

…Jì bùshì…, yě bùshì…

… ani … ani…

我既不是巡警, 也不是士兵.

Wǒ jì bùshì xúnjǐng, yě bùshì shìbīng.

Nie jestem ani policjantem ani żołnierzem.

2. 一点儿。。。 (也/都)不/没。。。

Yīdiǎn er. . . (Yě/dōu) bù/méi. . .

一点儿jest używane przed 不/没 aby wyrazić kategoryczną negacje

今天一点儿不冷, 你不用穿这么多 。

Jīntiān yīdiǎn er bù lěng, nǐ bùyòng chuān zhème duō.

Dzisiaj nie jest zimno, nie musisz wkładać na siebie tak dużo.

Przysłówek也/都 często jest dodawany pomiędzy一点儿 i不/没 aby wzmocnić ton negacji.

三年前, 我 一点儿汉语也不会说。

Sān nián qián, wǒ yīdiǎn er hànyǔ yě bù huì shuō.

Trzy lata temu nie potrafiłem mówić po chińsku.

3. 并不/没。。。

Bìng bù/méi. . .

Przysłówek 并 używany jest aby wzmocnić ton negacji i aby zanegować opinie lub wyjaśnienie.

他喜欢吃这个菜, 可我觉得并不好吃。

Tā xǐhuan chī zhège cài, kě wǒ juéde bìng bù hào chī.

4.既 。。。 , 又。。。

Jì. . . , Yòu. . .

Konstrukcja既 。。。 , 又。。。łącząca wyrażenia czasownikowe lub przymiotnikowe. Wskazuje na istnienie dwóch sytuacji lub określeń o tym samych znaczeniu pozytywnym lub negatywnym.

这件衣服即不便宜又不好看。

Zhè jiàn yīfú jí bù piányi yòu bù hǎokàn.

Ta cześć garderoby jest zarówno tania i źle wygląda.

5. 不妨

Bùfáng

Nie ma szkody, Nie ma nic złego w …

你怎么想知道考试结果, 不妨给老师打个电话问问。

Nǐ zěnme xiǎng zhīdào kǎoshì jiéguǒ, bùfáng gěi lǎoshī dǎ gè diànhuà wèn wèn.

Jak chcesz dowiedzieć się o wynikach egzaminu, nie ma nic złego w zadzwonieniu do nauczyciela i zapytaniu.

6. 竟然

Jìngrán

Nieoczekiwanie, ku zaskoczeniu wszystkich

他才学了三个月, 他的汉语竟然这么好。

Tā cáixuéle sān gè yuè, tā de hànyǔ jìngrán zhème hǎo.

On uczy się tylko 3 miesiące a jego chiński jest zadziwiająco dobry.

7. 于是

Yúshì

wtedy, następnie

三年一前我的一个好的朋友对我说, 学汉语是有意思的 , 于是我也开始学起汉语来。

Sān nián yī qián wǒ de yīgè hǎo de péngyǒu duì wǒ shuō, xué hànyǔ shì yǒuyìsi de, yúshì wǒ yě kāishǐ xué qǐ hànyǔ lái.

Trzy lata temu mój dobry przyjaciel powiedział mi ze nauka chińskiego ma sens, po tym zacząłem uczyć się chińskiego.

8. 一。。。。。 (也/都) 不/没。。。。。

Yī. . . . . (Yě/dōu) bù/méi. . . . .

Struktura wyraża całkowitą negacje.

打篮球, 踢足球,跑步什么的, 这些动物我一种都不喜欢。

Dǎ lánqiú, tī zúqiú, pǎobù shénme de, zhèxiē dòngwù wǒ yī zhǒng dōu bù xǐhuan.

Nie lubię uprawiać sportów jak koszykówka, piłka nożna, bieganie.

9. 一般

Yībān

zwykły, powszechny, na ogol

他不喜欢学中文,所以他的学习成绩一般。

Tā bù xǐhuan xué zhōngwén, suǒyǐ tā de xuéxí chéngjī yībān.

On nie lubi uczyć się chińskiego dlatego jego osiągnięcia sa zwyczajne.

北京的夏天一般没有上海热。

Běijīng de xiàtiān yībān méiyǒu shànghǎi rè.

Lato w Pekinie zazwyczaj nie jest tak gorące jak w Shanghaju.

10. 之所以。。。(是因为。。。)

Zhī suǒyǐ. . . (Shì yīnwèi…)

Powód dla ktorego ..(ponieważ…)

他之所以想到上海去工作, 主要是因为女朋友在那儿。

Tā zhī suǒyǐ xiǎngdào shànghǎi qù gōngzuò, zhǔyào shi yīnwèi nǚ péngyǒu zài nà’er.

Powodem dla którego on chce jechac do Shanghaju jest głównie to, że jego dziewczyna tam przebywa.

GD Star Rating
loading...