Strona dla osób chcących poznać język chiński

Składnia zdań

Analiza składniowa zdań w języku chińskim.

1. Podstawowa składnia zdania.

主题 – 谓词 – 对象
Zhǔ tí – wèi cí – duì xiàng

Podmiot – orzeczenie – dopełnienie

我学汉语.
Wǒ xué hàn yǔ .
Uczę się chińskiego.

2. Położenie dopełnienia bliższego i dalszego.

Podmiot – orzeczenie – dopełnienie dalsze – dopełnienie bliższe
我给他三块钱
Wǒ gěi tā sān kuài qián .
Dałem mu trzy Juany.

Podmiot – orzeczenie – dopełnienie bliższe
我看了那本书.
Wǒ kàn le nà běn shū.
Przeczytałem tę książkę.

3. Położenie wyrażeń przyimkowych.

Podmiot – wyrażenie przyimkowe –orzeczenie – dopełnienie bliższe
我跟我的朋友做作业.
Wó gēn wǒ de péng yǒu zuò zuò yè .
Razem z przyjacielem robimy zadanie domowe.

4. Położenie wyrażeń lokacyjnych.

Podmiot – wyrażenie lokacyjne – orzeczenie
我在家吃饭.
Wǒ zài jiā chī fàn .
Jem w domu.

W obrębie wyrażenia lokacyjnego porządek składników jest od największego do najmniejszego.
亚洲中国北京天安门大街.

5. Położenie informacji o czasie (kiedy).

Podmiot – czas (kiedy) – orzeczenie
我每天喝可口可乐.
Wǒ měi tiān hē kě kǒu kě le.
Codziennie pije Coca-cole.

W obrębie wyrażenia czas (kiedy) porządek składników jest od największej jednostek czasu do najmniejszej.
二零零八年八月八日.
Er4 líng líng bā yuè bā rì .
8 sierpnia 2008

昨天晚上九点.
Zuó tiān wǎn shàng jiǔ diǎn .
Wczoraj wieczorem o dziewiątej.

6. Położenie informacji o czasie (kiedy) oraz wyrażenia lokacyjnego.

Podmiot – czas (kiedy) – wyrażenie lokacyjne – orzeczenie
我每天在家吃饭.
Wǒ měi tiān zài jiā chī fàn .
Codziennie w domu jem obiad.

7. Pozycja przysłówków.

Zazwyczaj występują po wyrażeniach „czas (kiedy)”, na początku orzeczenia, przed jakimkolwiek wyrażeniem przyimkowym.
我去年努力地学了中文.
Wǒ qū nián nǔ lì di xué zhīng wén .
W zeszłym roku uczyłem się chińskiego.

8. Pozycja wyrażeń określających czas trwania.
Wyrażenia określające czas trwania występują bezpośrednio po czasowniku.

我在中国住了三年.
Wǒ zài zhōng guó zhù le sān nián .
Mieszkam w Chinach od 3 lat.

9. Składnia w wyrażeniu rzeczownikowym

Główny rzeczownik występuje, jako ostatni. Wszystkie wyrażenia, które opisują lub modyfikują główny rzeczownik występują przed nim.
那个很好吃的菜.
Nà ge hěn hǎo chī de cài .
Tamto smaczne danie.

10. Składnia w pytaniach.

Składnia zdań pytających jest taka sama jak zdań twierdzących. Pytania w języku chińskim nie charakteryzują się żadnym specjalnym szykiem wyrazów w zdaniu.
http://echinski.pl/gramatyka/pytania/

11. Składnia w przeczeniach.
http://echinski.pl/gramatyka/przeczenia/