Strona dla osób chcących poznać język chiński

Pytania ogólne

Pytania TAK-NIE

Istnieją trzy formy pytań TAK-NIE

  1. Zdanie+ ma
  2. Czasownik + bù +Czasownik
  3. 是否 shì fóu + Czasownik

1 .

你是老师.

Nǐ shì lǎo shī .

Jesteś nauczycielem.

你是老师吗?

Nǐ shì lǎo shī ma?

Czy jesteś nauczycielem?

他会说中文.

Tā huì shuō zhōng wén .

On potrafi mówić po chińsku.

他会说中文吗?

Tā huì shuō zhōng wén ma?

Czy on potrafi mówić po chińsku.

2 .

他是学生.

Tā shì xué shēng .

On jest studentem.

他是不是学生吗?

Tā shì bú shì xué shēng ?

Czy on jest studentem?

你上大学.

Nǐ shàng dà xué .

Ty uczęszczasz na studia.

你上不上大学?

Nǐ shàng bú shàng dà xué?

Czy ty uczęszczasz na studia?

3 .是否 shì fóu – forma oficjalna i literacka

你是否愿意学汉语.

Nǐ shì fóu yuàn yixué hàn yǔ?

Czy jesteś chętny do nauki chińskiego?

Udzielanie odpowiedzi na pytania TAK-NIE.

ODPOWIEDŹ TWIERDZĄCA

W języku chińskim nie ma słowa TAK. Poniżej przedstawione są formy odpowiedzi na pytanie typu TAK-NIE.

1 . Powtórzenie pierwszego czasownika wystepującego w zdaniu pytającym.

你是老师吗?

Nǐ shì lǎo shī ma?

Czy jesteś nauczycielem?

是.

Shì .

Tak

你喜欢不喜欢吃 中国菜?

Nǐ xǐ huanbuxǐ huanchī zhōng guō cài ?

Czy ty lubisz chińskie dania?

喜欢.

Xǐ huan.

Tak.

2 . Przedstawi enie zdania pytającego w formie oznajmującej.

他会说中文吗?

Tā huì shuō zhōng wén ma?

Czy on potrafi mówić po chińsku?

他会说中文.

Tā huì shuō zhōng wén .

On potrafi mówić po chińsku.

你喜欢不喜欢吃 中国菜?

Nǐ xǐ huanbuxǐ huanchī zhōng guó cài ?

Czy ty lubisz jeść chińskie dania?

我喜欢吃 中国菜?

Wǒ xǐ huanchī zhōng guó cài .

Lubię jeść chińskie dania.

3 . Jeżeli pytania są w formie ma lub 是否 shì fóu można na nie odpowiedzieć używając konstrukcji 是的 shì de.

他会说中文吗?

Tā huì shuō zhōng wén ma?

Czy on potrafi mówić po chińsku?

是的

shì de.

Tak.

他是否会说中文?

Tā huì shuō zhōng wén ma?

Czy on potrafi mówić po chińsku?

是的.

shì de.

Tak.

4 . Jeżeli czasownik występujacy w pytaniu to shì na pytanie można twierdząco odpowiedzieć uzywając duì .

你是波兰人吗?

Nǐ shì bō lán rēn ma?

Czy jesteś Polakiem?

对.

Duì.

Tak.

ODPOWIEDŹ PRZECZĄCA.

1 . Jeżeli w zdaniu pytajacym wystepuje czasownik yǒu odpowiedź przecząca to zawsze 没有 méi yǒu .

你有男朋友吗?

Nǐ yǒu nán pēngyǒu ma?

Masz chłopaka ?

没有.

Méi yǒu .

Nie mam.

2 . Odpowiedzią przeczącą na pytanie , w którym występuje czasownik wraz z końcówką le lub guo jest zawsze méi + czasownik 没有 méi yǒu .

你去过中国吗?

Nǐ qù guò zhōng guó ma?

Byłeś w Chinach?

没有./没去过.

Méi yǒu ./méi qù guò .

W innych przypadkach używany bù .

你是老师吗?

Nǐ shì lǎo shī ma?

Czy jesteś nauczycielem?

不是.

Bú Shì .

Tak

3 . Odpowiedź przecząca może przybrać długa lub krótką formę. Bardziej naturalną formą jest forma krótka.

Długa forma

你上大学.

Nǐ shàng dà xué .

Ty uczęszczasz na studia.

我不上大学.

Wǒ bú shàng dà xué .

Nie chodzę na studia.

你有男朋友吗?

Nǐ yǒu nán pēng yǒu ma?

Masz chłopaka?

我没有男朋友.

Wǒ méi yǒu nán péng  yǒu.

Nie mam chłopaka.

Krótka forma.

他会说中文吗?

Tā huì shuō zhōng wén ma?

Czy on potrafi mówić po chińsku.

不会.

Bú huì.

Nie.

他会不会说中文吗?

Tā huì bú huì shuō zhōng wén ma?

Czy on potrafi mówić po chińsku?

不会.

Bú huì.

Nie.

GD Star Rating
loading...