Strona dla osób chcących poznać język chiński

Pytania

Pytania TAK-NIE

Istnieją trzy formy pytań TAK-NIE

  1. Zdanie+ ma
  2. Czasownik + bu4+Czasownik
  3. 是否 shi4fou2 + Czasownik

1.

你是老师.
Ni3shi4lao3shi1.
Jesteś nauczycielem.
你是老师吗?
Ni3shi4lao3shi1ma?
Czy jesteś nauczycielem?
他会说中文.
Ta1hui4shuo1zhong1wen2.
On potrafi mówić po chińsku.
他会说中文吗?
Ta1hui4shuo1zhong1wen2ma?
Czy on potrafi mówić po chińsku.

2.

他是学生.
Ta1shi4xue2sheng1.
On jest studentem.
他是不是学生吗?
Ta1shi4bu2shi4xue2sheng1ma?
Czy on jest studentem.
你上大学.
Ni3shang4da4xue2.
Ty uczęszczasz na studia.
你上不上大学?
Ni3shang4bu2shang4da4xue2
Czy ty uczęszczasz na studia?

3.是否 shi4fou2 – forma oficjalna i literacka

你是否愿意学汉语.
Ni3shi4fou2yuan4yixue2han4yu3.
Czy jesteś chętny do nauki chińskiego.

Udzielanie odpowiedzi na pytania TAK-NIE.

ODPOWIEDŹ TWIERDZĄCA

W języku chińskim nie ma słowa TAK. Poniżej przedstawione są formy odpowiedzi  na pytanie typu TAK-NIE.

1. Powtórzenie pierwszego czasownika wystepującego w zdaniu pytającym.

你是老师吗?
Ni3shi4lao3shi1ma.
Czy jesteś nauczycielem?
是.
Shi4.
Tak
你喜欢不喜欢吃 中国菜?
Ni3xi3huanbuxi3huanchi1zhong1guo1cai4.
Czy ty lubisz chińskie dania.
喜欢.
Xi3huan.
Tak.

2. Przedstawi enie zdania pytającego w formie oznajmującej.

他会说中文吗?
Ta1hui4shuo1zhong1wen2ma.
Czy on potrafi mówić po chińsku.
他会说中文.
Ta1hui4shuo1zhong1wen2.
On potrafi mówić po chińsku.
你喜欢不喜欢吃 中国菜?
Ni3xi3huanbuxi3huanchi1zhong1guo1cai4.
Czy ty lubisz jeść chińskie dania.
我喜欢吃 中国菜?
Wo3xi3huanchi1zhong1guo2cai4.
Lubię jeść chińskie dania.

3. Jeżeli pytania są  w formie ma lub 是否 shi4fou2  można na nie odpowiedzieć używając konstrukcji 是的 shi4de.

他会说中文吗?
Ta1hui4shuo1zhong1wen2ma.
Czy on potrafi mówić po chińsku.
是的
shi4de.
Yes.
他是否会说中文?
Ta1hui4shuo1zhong1wen2ma.
Czy on potrafi mówić po chińsku.
是的.
shi4de.
Yes.

4. Jeżeli czasownik występujacy w pytaniu to shi4 na pytanie można twierdząco odpowiedzieć uzywając dui4.

你是波兰人吗?
Ni3shi4bo1lan2ren1ma?
Czy jesteś Polakiem.
对.
Dui4.
Tak.

ODPOWIEDŹ PRZECZĄCA.

1. Jeżeli w zdaniu pytajacym wystepuje czasownik you3 odpowiedź przecząca to zawsze 没有 mei2you3.

你有男朋友吗?
Ni3you3nan2peng1youma?
Masz chłopaka ?
没有.
Mei2you3.
Nie mam.

2. Odpowiedzią przeczącą na pytanie , w którym występuje czasownik wraz z końcówką le lub guo  jest zawsze mei2 + czasownik 没有 mei2you3.

你去过中国吗?
Ni3qu4guo4zhong1guo2ma?
Byłeś w Chinach?
没有./没去过.
Mei2you3./mei2qu4guo4.

W innych przypadkach używany bu4.

你是老师吗?
Ni3shi4lao3shi1ma.
Czy jesteś nauczycielem?
不是.
Bu2Shi4.
Tak

3. Odpowiedź przecząca może przybrać długa lub krótką formę. Bardziej naturalną formą jest forma krótka.

Długa forma

你上大学.
Ni3shang4da4xue2.
Ty uczęszczasz na studia.
我不上大学.
Wo3bu2shang4da4xue2.
Nie chodzę na studia.
你有男朋友吗?
Ni3you3nan2peng1youma?
Masz chłopaka?
我没有男朋友.
Wo3mei2you3nan2peng2you.
Nie mam chłopaka.

Krótka forma.

他会说中文吗?
Ta1hui4shuo1zhong1wen2ma.
Czy on potrafi mówić po chińsku.
不会.
Bu2hui4.
Nie.
他会不会说中文吗?
Ta1hui4bu2hui4shuo1zhong1wen2ma.
Czy on potrafi mówić po chińsku.
不会.
Bu2hui4.
Nie.