Strona dla osób chcących poznać język chiński

Przyrostek 着 zhe

Czasownik + 着 zhe

Czasownik z przyrostkiem zhe oznacza fakt kontynuowania akcji.
Czasownik + sygnalizuje toczącą się, trwającą działalność. Czasownik może być poprzedzony przez zai4, zheng4 lub 正在 zheng4zai4. Zdanie można zakończyć partykułą ne 呢. 着, 在, 正, 呢 można pominąć.

我正在看着书.
Wo3 zheng4zai4 kan4zhe shu1.
Czytam książkę.

我正看着书.
Wo3 zheng4 kan4zhe shu1.
Czytam książkę.

我在看着书呢.
Wo3 zai4 kan4zhe shu1 ne.
Czytam książkę.

Czasownik + podkreśla czas trwania lub niezmienną naturę sytuacji.
狗在地板上躺着.
Gou3 zai4 di4ban3 shang tang3zhe.
Pies leży na podłodze.

Czasownik + sygnalizuje, że dwie sytuacje dzieją się w tym samym czasie.
我开着车听音乐.
Wo3 kai1zhe che1 ting1 yin1yue4.
Słucham muzyki jadąc autem.

Czasownik + sygnalizuje, że jakaś czynność jest tłem dla bardziej ważnego wydarzenia
学生听着音乐做作业.
Xue2sheng ting1zhe yin1yue4 zuo 4 zuo4ye4.
Uczniowie robią zadanie słuchając muzyki.