Strona dla osób chcących poznać język chiński

Przyrostek 了 le

了 może występować na końcu zdania lub po czasowniku. Znaczenie zdania zależy od tego gdzie znajduje się przyrostek 了.

Zdanie –

Zdanie z końcówką wskazuje, że zdanie wyraża informacje, która stanowi nowość.
W porównaniu z sytuacją wcześniejszą, obecna sytuacja stanowi zmianę.

你的汉语水平很高了.
ni3 de han4yu3 shui3ping2 hen3 gao1 le.
Poziom twojego chińskiego stał się bardzo wysoki.

Sytuacja jest nową informacją dla słuchacza
我不喝酒了
Wo3 bu4 he1 jiu3 le
Teraz nie pije alkoholu.

Wydarzenie, które ma się wkrótce wydarzyć.
他快要回家了.
Ta1 kuia4(yao4) hui2 jia1 le
On szybko wróci do domu.

Zdanie z końcówką了 występuje przed pytajnikiem ma , ba.
你的病好了吗?
Ni3 de bing4 hao3 le ma?
Czy czujesz się lepiej?

吃的东西便宜了吧.
chi1de dong2xi4 pian2yi4 le ba.
Jedzenie potaniało.

W zdaniach przeczących , negacja zdanie może być tłumaczona jako „już nie”.

我不坐飞机了
Wo3 bu2 zuo4 fei1ji1 le.
Już nie latam samolotami.

Czasownik

Czasownik z końcówką sygnalizuje zakończenie czynności, może również oznaczać wyrażenie czasu przeszłego.
我的朋友买了很有意思的书.
wo3de peng2you mai3le hen3 you3yi4si4de shu1.
Mój przyjaciel kupił bardzo interesującą książkę.

Jeżeli czasownik z przyrostkiem ma tylko jednosylabowe dopełnienie, przyrostek zazwyczaj występuje po dopełnieniu. Jeżeli dopełnienie ma dwie i więcej sylab występuje zaraz po czasowniku.

我吃饭了.
Wo3 chi1 fan4 le.
Zjadłem już.

我昨天晚上吃中国菜了.
Wo3 zuo2tian 1wan3shang chi1 zhong1guo2 cai4.
Wczoraj wieczorem jadłem chińskie danie.

Przeczenia

Czasownik + wskazuje, że wydarzenie miało miejsce. Konstrukcja ta nie może być używana w zdaniach przeczących. Aby wyrazić ze jakieś zdarzenie nie miało miejsca przed czasownikiem wstawiamy konstrukcje Mei2+czasownik lub 没有 Mei2you3 + czasownik, a po czasowniku nie występuje .

我昨天没(有)吃早饭.
Wo3 Zuo2tian1mei2 (you3) chi1zao3fan4.
Wczoraj nie zjadłem śniadania.

他昨天晚上没看书.
Ta1 zuo2tian1 wan3shang mei2kan4shu1.
Wczoraj wieczorem on nie czytał książki.

还没有 + czasownik tłumaczymy jako jeszcze nie.
我的朋友还没有买书.
Wo3de peng2you hai2 mei2you3 mai3 shu1.
Mój przyjaciel jeszcze nie kupił książki.

GD Star Rating
loading...
Przyrostek 了 le, 5.0 out of 5 based on 3 ratings