Strona dla osób chcących poznać język chiński

Porównania

Bardziej niż…

bǐ – bardziej

查比水贵.

Chá bǐ shuǐ guì.

Woda sodowa jest droższa od herbaty.

写汉字比说话难.

Xiě hàn zì bǐ shuō huà nan.

Pisanie jest trudniejsze od pisania.

Modyfikacje

比 + 一点(yī diàn)

我爸爸比我妈妈高一点.

Wǒ bā ba bǐ wǒ mā ma gāo yī diàn .

Mój tata jest trochę wyższy od mojej mamy.

比 + 得多 (deduō)

我爸爸比我妈妈高得多。

Wǒ bā ba bǐ wǒ mā ma gāo deduō .

gèng – nawet bardziej

可乐比查贵。

Kě lè bǐ chá guì .

Cola jest droższa od herbaty.

款泉水更贵。

Kuàn chuán shuǐ  gèng guì.

Woda gazowana jest droższa.

Zuì – stopnień najwyższy

可乐最贵。

Kě lè zuì guì .

Cola jest najdroższa.

最好不过了 zuì hǎo bú guò le – Nie ma nic lepszego.

A: 我们今天吃饺子。 Wǒ men jīn tiān chī jiǎo zǐ . – Dzisiaj jemy pierogi.

B: 最好不过了。 。 Zuì hǎo bú guò le – Nie ma nic lepszego.

Mniej niż…

没有 mei2you3 – nie aż tak

差没有可乐贵。

Chá méi yǒu kě lè guì .

Herbata nie jest tak droga jak Cola.

说汉语没有写汉字难。

Shuō hàn yǔ méi yǒu xiě hàn zǐ nán.

Mówienie po chińsku nie jest trudne jak pisanie znaków.

Modyfikacje

那么/这么 + przymiotnik

那么难 nà me nán – tak trudny

这么难 zhè me nán – tak trudny

我没有你那么聪明。

Wǒ méi yǒu nǐ nà me cōng ming.

Nie jestem tak mądry jak ty.

不如 bù rú – nie równać się

我不如他聪明。

Wǒ bù rú tā cóng mīng .

Nie jestem tak mądry jak on.

Równość

一样 – Yī yàng

Rzeczownik +跟/和 gēn /hé + rzeczownik 一样 Yī yàng

这本书跟那本书一样。

Zhè běn shū gēn nà běn shū yī yàng .

Ta książka i tamta książka są takie same.

Rzeczownik + 跟/和 gēn /hé + rzeczownik 一样 Yī yàng + przymiotnik

可乐跟查一样贵。

Kě lè gēn chá yī yàng guì .

Cola i herbata są jednakowo drogie.

rú … 般的 bān de … – tak samo

说话如写字般的难。

Shuō huà rú xiě zì bān de nán.

Mówienie jest tak samo trudne jak pisanie.

Nie równać się czemuś

不一样 Bù yī yàng

Rzeczownik + 跟/和 gēn /hé + rzeczownik 不一样 Bù Yī yàng

网球和羽毛球不一样。

Wǎng qiú hé yǔ máo qiú bù yī yàng.

Tenis i badminton nie są takie same.

可乐跟不一样贵。

Kě lè gēn chá bù yī yàng guì.

Cola i herbata nie są jednakowo drogie.

不等于 bù děng yú

他会英语不等于他是英国人。

Tā huì yīng yǔ bù děng yú tā shì yīng guó rén.

To, że on zna angielski nie oznacza, że jest Anglikiem.

GD Star Rating
loading...
Porównania, 2.0 out of 5 based on 1 rating