Strona dla osób chcących poznać język chiński

Przybliżenia

差不多

差不多 chà buduō  – prawie

差不多+liczba+klasyfikator

Wskazuje, że jakaś wartość jest bliska ale mniejsza niż jakaś konkretna liczba

duō poprzedza klasyfikator

Wskazuje, że jakaś wartość jest większa niż jakaś konkretna liczba

Przykład:

二十多辆车 èr shí liàng chē – ponad 20 samochodów

左右

左右 zuǒ yòu – około, mniej lub więcej

Wskazuje, że jakaś wartość jest troszeczkę większa lub troszeczkę mniejsza niż jakaś konkretna liczba.

Liczba + klasyfikator + 左右

Przykład:

她三十五岁左右 Tā sān shí wǔ zuǒ yòu – Ona ma około 35 lat.

以上

Wskazuje, że jakaś liczba jest równa lub wieksza od jakiejs konkretnej liczby.

Liczba + klasyfikator + 以上 yǐ shàng

Przykład:

五十块钱以上 wǔ shí kuài qián yǐ shàng – 50 dolarów lub więcej

以下

Wskazuje, że jakaś liczba jest równa lub mniejsza od jakiejś konkretnej liczby.

Liczba + klasyfikator + 以上 yǐ xià

五十块钱以下 wǔ shí kuài qián yǐ xià – 50 dolarów lub mniej

大约

大约 dà yuē – około, w przybliżeniu

大约 + liczba

Przykład:

大约二十天 dà yuē èr shí tiān – około 20 dni