Strona dla osób chcących poznać język chiński

Liczebniki porządkowe

Pierwszy 第一 di4yi1
Drugi 第二 di4er4
Trzeci 第三 di4san1
Czwarty 第四 di4si4
Piąty 第五 di4wu3
Szósty 第六 di4liu4
Siódmy 第七 di4qi1
Ósmy 第八 di4ba1
Dziewiąty 第九 di4jiu3
Dziesiąty 第十 di4shi2
Jedenasty 第十一 di4shi2yi1
Dwunasty 第十二 di4shi2er4
Dwudziesty 第二十 di4er4shi2
Dwudziesty trzeci 第二十三 di4er4shi2san1
Trzydziesty czwarty 第三十四 di4san1shi2si4
Czterdziesty piąty 第四十五 di4si4shi2wu3
Pięćdziesiąty szósty 第五十六 di4wu5shi2liu4
Sześćdziesiąty siódmy 第六十七 di4liu4shi2qi1
Siedemdziesiąty ósmy 第七十八 di4qi1shi2ba1
Osiemdziesiąty dziewiąty 第八十九 di4ba1shi2jiu3
Setny 第一百 di4yi1bai3