Strona dla osób chcących poznać język chiński

Działania na liczbach

1+2=3 一加二等于三 yī jiā èr děng yú sān

9-3=6 九减三等于六 jiǔ jiǎn sān děng yú liù

4×4=16 四乘四等于十六 sì chéng sì děng yú shí liù

20/5=4 二十处以五等于四 èr shí chú yǐ wǔ děng yú sì

GD Star Rating
loading...
Działania na liczbach, 4.0 out of 5 based on 1 rating