Strona dla osób chcących poznać język chiński

Alternatywa

还是 hai2shi / 或者 huo4zhe3

1. 还是

Używane w pytaniach aby dać rozmówcy wybór między dwoma alternatywami.
你坐自行车去还是坐公共汽车去?
Ni3 zuo4 zi4xing2che1 qu1 hai2shi zuo4 gong1gong4qi4che1 qu1?
Jedziesz rowerem czy autobusem?

Jeżeli głównym czasownikiem wyrażanie jest 是shi4 , może zostać pominięty z drugiego zdania tak aby 还是 wystąpiło bezpośrednio przed rzeczownikiem.
他是美国人还是英国人?
Ta1 shi4 mei3guo2 ren2 hai2shi shi4 ying1guo2ren2?
On jest Amerykaninem czy Brytyjczykiem.

Shi4 może pojawić się przed pierwszym z wyrażeń czasownikowych.
是喝可乐好还是喝水?
Shi4 he1 ke3le4 hao3 hia2shi he1 shui3?
Lepiej pić Cole czy wodę?

Odpowiadając na pytanie typu 还是 możliwym użycie 还是 przed wybraną alternatywą.
还是喝水.
Hai2shi he1 shui3.
Lepiej pic wodę.

2. 或者

或者 używane jest w zdaniach twierdzących aby wskazać dwie alternatywy, z których każda jest możliwa do zaakceptowania.
看书或者看电影都好.
Kan4shu1 huo4zhe3 kan4 dian4ying3 dou1 hao3.
Zarówno czytanie książki jak i oglądanie filmu jest w porządku.

GD Star Rating
loading...