Strona dla osób chcących poznać język chiński

Konstrukcja 把 ba3

podmiot – 把 ba3 – dopełnienie – orzeczenie

Ponieważ w języku polskim nie ma odpowiednika dla konstrukcji 把 zdanie takie można opisać:

Podmiot bierze dopełnienie i robi orzeczenie.

Orzeczenie musi opisywać zakończoną czynność lub czynną trwającą jakiś czas. Dlatego występuje z następującymi czasownikami:

 1. Czasowniki z końcówką wskazująca na efekt.
  我把汉堡吃完了. wǒ bǎ hàn bǎo chī wán le – Zjadłem hamburgera
 2. Czasowniki z dopełnieniem kierunkowym
  你们把书拿出来. Nǐ menbǎ shū ná chū lái. – wyciągnijcie książki
 3. Czasowniki, które wskazują na efekt
  我把你的名字忘了. – wǒ bǎ nǐ demíng ziwàng le. – Zapomniałem twojego imienia.
 4. Czasowniki wyrażające wraz podkreślonym lub zasugerowanym czasem trwania.
  我们把这件事谈一谈. Wǒ menbǎ zhè jiàn shì tán yī tán. – Przedyskutujmy tą sprawę.
GD Star Rating
loading...
Konstrukcja 把 ba3, 4.5 out of 5 based on 2 ratings