Strona dla osób chcących poznać język chiński

Czasowniki modalne

1. Wyrażanie możliwości – 会hui4

明天会下雪 míng tiān huì xià xuě – jutro może padać

2. Wyrażanie zdolności – 会 huì/ 不会 bù huì

Wyraża wrodzone zdolności lub zdolności oparte na zdobywaniu wiedzy

他会说汉语. Tā huì shuō hàn yǔ – On umie mówić po chińsku.

我不会说英语. Wǒ bù huì shuō yīng yǔ – Nie umiem mówić po angielsku.

能 néng /不能 bù néng

Wyraża fizyczną możliwość wykonania czynności

可以ké yǐ/ 不可以bù ké yǐ

Czasem używane do wyrażenia opartej na wiedzy lub fizycznej zdolności.

你已经七十岁了可是还可以开车. nǐ yǐ jingqī shí suì lekě shì hái ké yǐ kāi chē – Masz już siedemdziesiąt lat a ciągle jesteś w stanie jeździć autem.

3.Wyrażanie pozwolenia – 可以 ké yǐ/不可以 bù ké yǐ

Podstawowym znaczeniem jest wyrażanie pozwolenia na wykonanie czynności.

今天晚上我可以看电影. Jīn tiān wǎn shàng wǒ ké yǐ kàn diàn yǐng – dzisiaj wieczorem mogę pooglądać film (mam pozwolenie)

十六岁的不可以喝酒. Shí liù suì bù ké yǐ hē jiǔ .

4.Wyrażanie obowiązku

Silne zobowiązanie – musieć

必须 bì xū

学生每天必须去学校. Xué shēng měi tiān bì xū qù xué xiào – Uczniowie muszą chodzić codziennie do szkoły.

必得 bì děi

现在每个人必得学英语. xiàn zài měi gerén bì děi xué yīng yǔ.

得 děi

坐火车以前你得买票. Zuò hǒu chē yǐ qián nǐ děi mǎi piào – przed wejściem do pociągu musisz kupić bilet.

Słabe zobowiązanie – powinien coś zrobić

应该 yīng gāi

xué shēng yīng gāi xué xī – Studenci powinni się uczyć.

该 gāi

你该吃蔬菜. nǐ gāi chī shū cài – Powinieneś jeść warzywa.

应当 yīng dāng

孩子应当尊敬老师. Hái ziyōng dāng zūn jìng lǎo shī – dzieci powinny szanować nauczycieli.

Wyrażenie obowiązku niekoniecznego do spełnienia.

不必 bù bì

你们不必每天早上起床. Nǐ menbù bì měi tiān zǎo shàng qǐ chuáng – nie musicie wstawać codziennie rano.

5. Wyrażanie zakazu.

不可以 bù ké yǐ – nie mieć pozwolenia

考试的时候不可以说话. kaoshí deshí hou bù ké yǐ shuō huà.

不能 bù néng – nie móc

这件事不能告诉你. Zhè jiàn shì bù néng gaosunǐ.

不许 bù xǔ – nie wolno (język oficjalny)

医院里不许抽烟。 Yī yuán lǐ bù xǔ chōu yān – Nie wolno palić w szpitalu.

GD Star Rating
loading...
Czasowniki modalne, 4.0 out of 5 based on 4 ratings