Lesson 155 – 第一百五十五课

IMG_20140102_165240 Czytaj dalej

{lang: 'pl'}
Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

Lesson 154 – 第一百五十四课

IMG_20140121_222739 Czytaj dalej

{lang: 'pl'}
Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

Lesson 153 第一百五十三课

IMG_20130611_161059 Czytaj dalej

{lang: 'pl'}
Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

Lesson 152 第一百五十二课

IMG_20140108_130210 Czytaj dalej

{lang: 'pl'}
Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

Lesson 151 – 第一百五十一课

IMG_20140121_230003 Czytaj dalej

{lang: 'pl'}
Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

Lesson 150 第一百五十课

IMG_20140121_171028 Czytaj dalej

{lang: 'pl'}
Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

Lesson 149 – 第一百四十九课

IMG_20140121_224315 Czytaj dalej

{lang: 'pl'}
Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

Lesson 148 第一百四十八课

IMG_20140121_230009

 

汉字

chińskie znaki

拼音

alfabet pinyin

英语翻译

English translation

施工

Shīgōng

 Construction

Gěi

To smb, for smb

Nín

You

带来

Dài lái

To bring, to make

No, not  

方便

Fāngbiàn

Convenient, comfortable

敬请

Jìng qǐng

Please

谅解

Liàngjiě

Understanding

{lang: 'pl'}
Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

Lesson 147 第一百四十七课

IMG_20140121_171500 Czytaj dalej

{lang: 'pl'}
Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

Lesson 146 – 第一百四十六课

Фото0457 Czytaj dalej

{lang: 'pl'}
Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz