Pas i Droga: Czy zamorscy Chińczycy pomogą w budowie Pasa I Drogi


Podejrzewam że nie wszyscy będą się do tego palili.

Leave a Reply