Wiadomości gospodarcze Zadłużenia zewnętrzne Polski i Chin


…i co z tego wynika. W tekście ma miejsce pomyłka: PKB Polski to ok. 500 mld.euro

Leave a Reply