19 04 2017 Polska żerowiskiem dla wielkiego kapitału-Chinom wstęp WZBRONIONY!


…klasycznym tego przykładem był chiński Covec który MUSIAŁ się w Polsce przewrócić.

Leave a Reply