16 07 2015 Wyprodukowano 200 000 pojazdów „nowej energii”