Sprzedano ponad milion egzemplarzy „Historii Komunistycznej Parti Chin”

Ponad 1 milion egzemplarzy drugiego tomu „Historii Komunistycznej Parti Chin (KPCh)” sprzedano w połowie maja. „Książkę wydano po 16 latach żmudnych edycji” – przekazał urzędnik wyższego szczebla.

„Historycy pracują obecnie nad trzecim tomem obejmującym okres po 1978, kiedy Chiny rozpoczęły reformy i otwarcie” – powiedział Li Zhongjie, zastępca dyrektora Centrum Badań Historii Partii z Komitetu Centralnego.

Drugi tom, w którym znajdują się najważniejsze wydarzenia CPC  z lat 1949/78, dominuje w głównych księgarniach w Pekinie.

Pierwszy tom obejmuje lata od 1921 aż do 1949 roku.

Według historyków, edycja drugiego tomu była trudna ze względu na fakt, że obejmuje konkontrowersyjny okres, w tym Wielki Skok z 1958 roku i rewolucję kulturalną.

Li powiedział także, że „publikacja nie tylko potwierdza pozytywny wkład partii, ale również analizuje przyczyny niepowodzeń polityki i błędnej oceny liderów partii”.

„CPC wyciągnąła wnioski z doświadczeń na przeszłość” powiedział.

CPC, największa na świecie partia politycznej będzie obchodzić 90-lecie 1 lipca.Miał 78.000.000 członków w roku 2009.

Źródło: http://www.xinhuanet.com

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.