Główny chiński ustawodawca proponuje bliższe więźi z francuskim parlamentem.

Główny ustawodawca Chin, Wu Bangguo w środę wezwał Chiny i Francję do stworzenia silniejszych więzi parlamentarnych.

Wu, przewodniczący Stałego Komitetu Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych (NPC), odbył w środę godzinną rozmowę z  przewodniczącym Zgromadzenia Narodowego Francji, Bernardem Accoyerem w Pekinie.

Wu powiedział, że program regularnych wizyt zapoczątkował nową erę dwustronnych więzi, wzbogacając partnerstwo strategiczne na linii Chiny-Francja.

Accoyer, podczas swojej czwartej wizyty w Chinach powiedział, że wizyta Wu była imponująca dla Francuzów i przyczyniła się do wzmocnienia dwustronnych stosunków parlamentarnych.

Wu wezwał oba organy ustawodawcze  do wymiany doświadczeń w zakresie zarządzania, stanu prawodawstwa i nadzoru.

Francuskie Zgromadzenie Narodowe nie było skłonne do współpracy z NPC w celu pogłębienia zrozumienia dwóch stron i promowania pragmatycznej współpracy w różnych dziedzinach – powiedział Accoyer.

Oba kraje powinny utrzymać wysoki poziom wymiany wizyt, właściwie odnosić się do zagadnień dotyczących interesów drugiej strony i  pogłębienia politycznego zaufania – powiedział Wu.

Wu zwrócił się do obu krajów w związku z rozszerzeniem współpracy zw. z nową energią, nowymi materiałami i ochroną środowiska.

Accoyer powiedział, że  francuski i chiński  system polityczny i kulturowe  tradycje są różne i należy się wzajemnie uzupełniałniać.

Accoyer powiedział, że Francja oczekuje wyników produkcyjnych w dwustronnej współpracy w dziedzinie nuklearnej, słonecznej, wiatrowej, lotnictwa, ochrony zdrowia, kultury i turystyki.

Rozmawiano także o  Azji Zachodniej i Afryce Północnej i innych kwestiach  będących przedmiotem wspólnego zainteresowania.

Źródło: http://www.xinhuanet.com

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.